NYHEDER

7/7-2021

Konsum og Animal Health Law (AHL)

Det helt aktuelle er hesteejernes mulighed for at udtage/udelukke deres hest fra konsum, der alligevel ikke bortfalder d. 7. juli 2021 (Fødevarestyrelsens info pr. 21. juli 2021). Det er lidt vanskeligt stof og de fleste stejler, når de skal forsøge at sætte sig ind i forskellene og konsekvenserne ved de to forskellige konsumstatus-muligheder, så derfor vil jeg i det følgende forsøge, at forklare på en let tilgængelig måde lidt om, hvad det betyder, om hesten ”er i konsum” eller er ”udtaget/udelukket fra konsum”.

Hvad er konsumstatus?
I udgangspunktet er hesten et produktionsdyr og kan derfor slagtes og indgå i fødekæden – altså spises af mennesker. Dette kalder man ”at hesten er i konsum”. Når hesten ”er udtaget/udelukket fra konsum” betyder det, at hesten ikke længere må slagtes og indgå i fødekæden, som føde for mennesker.

Når heste behandles med visse typer medicin, udtager den behandlende dyrlæge altid hesten fra konsum – og bestemmer hermed, at hesten på grund af medicinen, den har fået, ikke længere må anvendes til menneskeføde. Dyrlægen har således ”udtaget/udelukket hesten fra konsum”.

Indtil i dag, har det også været muligt for hesteejerne, at bestemme om deres hest i udgangspunktet skal udtages fra konsum, og derfor ikke længere må slagtes og indgå i fødekæden – altså spises. I dag ophører den mulighed med indførelsen af Animal Health Law (AHL).

Hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) er der ved at hesten er udtaget fra konsum?

  • Hesten kan ikke slagtes, men skal aflives og sendes til destruktion – kan koste ca 5.000,- kr
  • Når hesten udtages/udelukkes fra konsum er det endegyldigt
  • Du kan få udleveret medicin til efterbehandling når din dyrlæge har påbegyndt behandlingen.
  • Du skal ikke leve op til reglerne for foderhygiejne.

 

Hvilke konsekvenser (fordele og ulemper) er der ved at hesten er i konsum?

Hvilket vil sige, at du skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Linket hertil finder du i ovenstående link samt du skal følge reglerne for foderhygiejne. Det kan du også læse om i ovenstående link.

Registreringer i CHR-registret

Ifølge den nye AHL skal hestebesætninger, dyrene i dem samt flytninger af dem på sigt registreres i CHR-registret. Der har også været oplyst om dette fra Fødevarestyrelsen, men i skrivende stund vides ikke, hvornår det bliver muligt. Systemerne til det fungerer ikke endnu – og vi skal nok skrive om det når det er tid til det.

Det kan kun anbefales at læse lidt om alt det her. Det er indviklet stof, men det er en funktion af, at vi som hesteejere skal til at forholde os til, at man fra EU’s side ser på hestene som produktionsdyr med alle de krav der er hertil.