NYHEDER

3/5-2018

Landsholdstilkendegivelse – fristen er 15. maj

For at blive taget i betragtning til deltagelse på det danske landshold til sport eller gæðingakeppni, skal man tilkendegive at man står til rådighed for landsholdet.

Ønsker du at tilkendegive, at at du står til rådighed for DI’s landshold i indeværende sæson, skal du indsende din tilkendegivelse senest 15. maj

Denne tilkendegivelse indebærer, at man kommer på listen over ryttere som udtagelseskomiteen (UK), vil holde særligt øje med, og indebærer mulighed for deltagelse i internationale konkurrencer samt NM og VM.

Ved din tilkendegivelse af at du står til rådighed for landsholdet, accepterer du:

At Dansk Islandshesteforening og Sportskomiteens landsholdsudtagelseskomite i sport 2018 (UK) arbejder ud fra gældende retningslinjer, bestående af:

  • at udtagelseskriterierne og metoderne, som tidligere besluttet i DI/Sportskomiteen (SK)
  • at DI har delegeret udtagelseskompetencen til UK
  • at UK´s udtagelse ikke kan omgøres
  • at SK offentliggør kriterier og udtagelsesmetoder ved stævnesæsonens start

Ligeledes offentliggøres udtagelseskriterierne i gæðingakeppni ved stævnesæsonens start på DI’s hjemmeside. Disse kriterier er gældende for den pågældende sæson og kan ikke fraviges.

Ryttere, der tilkendegiver at de står til rådighed for landsholdet, samt forældre til ryttere under 18 år i denne gruppe, accepterer ved sin tilkendegivelse af at de står til rådighed for landsholdet:

  • at de respekterer udtagelseskriterierne
  • UK`s udtagelse
  • FEIF’s Code of Conduct

SK gør opmærksom på at UK optræder på vegne af SK og derfor skal alle spørgsmål eller andre henvendelser til UK foregå på mail via SK. Henvendelse direkte til UK accepteres ikke.

Det opkrævede beløb for tilkendegivelse betales HER og tilbagebetales ikke, men går ubeskåret til landsholdets deltagelse i NM/VM i indeværende år til glæde for både sport og gæðingakeppniryttere.

OBS:  Tilkendegiver man til landsholdet til og med d. 1/4 2018, er prisen kr 500. Herefter og senest d. 15/5 2018 er prisen kr 1000.

Dette opslag blev første gang opslået 9. marts 2018 På DIs hjemmeside.

/Sportskomiteen