NYHEDER

8/4-2020

Covid-19: Meddelelse fra bestyrelsen

På pressemøde d. 6. april har myndighederne meldt nye retningslinjer ud i forhold til håndteringen af Covid- 19. Det sker i forbindelse med, at de første skridt tages i retning af en genåbning af det danske samfund.

På pressemødet blev det klart, at myndighederne forlænger forsamlingsforbuddet mod forsamlinger på over 10 personer for at begrænse spredningen af Coronavirus. Forbuddet gælder nu frem til 10. maj.  Det midlertidige forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter holder åbent gælder nu også foreløbigt frem til den 10.maj 2020.

Læs om forlængelsen af tiltagene på linket her nederst på siden.

Aflysning af de tre største dyrskuer i 2020
Som også SEGES skriver i sit seneste nyhedsbrev rykker vi i hestesektoren med forårets komme nærmere en række traditionelle aktiviteter.

Med forbuddet mod større arrangementer indtil 31. august aflyses de tre største dyrskuer ”Roskilde Dyrskue”, ”Landsskuet” og ”Det Fynske Dyrskue” ligesom en række af de mindre dyrskuer også vil skulle tage stilling til aflysning eller udsættelse.

SEGES skriver også i sit nyhedsbrev, at det endnu er for tidligt at tage stilling til de fleste af avlsforbundenes kåringer. Forbuddet mod forsamlinger med flere end 10 personer rækker ikke så langt som forbuddet mod større arrangementer. En del af avlsforbundenes kåringer falder i denne kategori, så det bliver afgørende at følge med i udmeldingerne, når vi nærmer os 10. maj.

Bestyrelsesmøde d. 8.4
Bestyrelsen skal om aftenen d. 8.4 afholde bestyrelsesmøde og forventer at kunne komme med en udmelding omkring afholdelse af DI arrangementer som:

-Kurser udbudt gennem DI-uddannelse

-Kåringer

-Youth Cup 2020

-DM Sport og Gæðingakeppni 2020

allerede d. 9.4. Bestyrelsen har stor forståelse for, at mange medlemmer henvender sig pt. mhp. at få en udmelding.

Helt grundlæggende henstiller Dansk Islandshesteforening til, at vi, alle ryttere og hesteejere følger myndighedernes seneste udmeldinger og holder sig opdateret på coronasmitte.dk. Her ændres myndighedernes udmeldinger løbende.

Øvrige aktiviteter
I forhold til alle øvrige aktiviteter (herunder også besøg af fagpersonale) bakker Dansk Islandshesteforening stadig op om samtlige af DRFs anbefalinger fra 19. marts  – blot forlænget frem til 10. maj.