NYHEDER

3/4-2020

Meddelelse fra bestyrelsen vedrørende DI-arrangementer

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag, 13. april 2020.

Som udmeldt d. 17.3 2020 på islandshest.dk, forventer bestyrelsen stadig først at kunne komme med en udmelding omkring afholdelse af DI’s arrangementer efter påske. Bestyrelsen har stor forståelse for, at mange medlemmer henvender sig pt. mhp. at få en udmelding. Men beslutninger om hvorvidt der kan afholdes:

-Kurser udbudt gennem DI-uddannelse

-Kåringer 2020

-Youth Cup 2020

-DM Sport og Gæðingakeppni 2020

kan bestyrelsen derfor og desværre først træffe, når regeringen og myndighederne offentliggør nye retningslinjer efter 13.april .

/Formand Mie Trolle