NYHEDER

9/4-2020

Opfølgende meddelelse fra bestyrelsen vedr. kommende arrangementer

Som opfølgning på udsendt meddelelse den 8. april 2020 og på baggrund af regeringens og myndighedernes udmelding den 6. april 2020, står det klart, at myndighederne forlænger forsamlingsforbuddet mod forsamlinger på over 10 personer frem til den 10. maj 2020. Hertil kommer forbud mod større forsamlinger. Dette forbud er gældende frem til 31. august 2020.

Bestyrelsen i DI har afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 8. april 2020, hvor det på baggrund af myndighedernes anvisninger og regulativer blev besluttet, at alle aktiviteter herunder stævneaktiviteter med DRL-, WRL og D-status, klubarrangementer, fælles ture, naturarrangementer mv. i regi af DI og lokalklubberne sættes i bero foreløbigt indtil den 10. maj 2020. Ingen DI-officials og dommere under DI må deltage i fysiske aktiviteter eller dømme fysiske stævner, undtaget er virtuelle stævner med D-status, som forsat må afholdes og dømmes.

Bestyrelsen har desuden truffet beslutning om, at alle DM’er aflyses i 2020. Dette skal ses i lyset af regeringens beslutning om at lukke for alle større arrangementer indtil den 31. august 2020.

DM i Alrid ligger sædvanligvis senere på året end 31. august. Årsagen til, at DM i Alrid 2020 aflyses er, at der ikke er en lokalklub, der har budt ind på at arrangere det. Årsagen er også at, hvis der senere på året viser sig at være en klub, der melder sig, ja, så vil klubben som arrangør være udfordret af, at skulle starte en planlægning på vilkår, der er svære og under vanskelige omstændigheder.

Nordisk Mesterskab 2020, der skulle have været afholdt i Sverige i august, er ligeledes aflyst.

Umiddelbart efter påske vil den endelige beslutning vedr. Youth Cup blive meldt ud af FEIF.

Der vil komme en særskilt meddelelse fra Avlskomitéen vedr. årets kåringer.

Der er rigtig meget, vi skal tage hensyn til i denne noget anderledes og vanskelige tid. Vi ved, at der allerede er lagt mange gode kræfter i planlagte arrangementer. Vi ved også, at det kan have noget økonomiske konsekvenser for lokalklubberne.

Vi sender gode og positive tanker til alle vores medlemmer, alle jer i vores lokalklubber – de mange frivillige og alle ryttere, der lige nu må væbne sig med tålmodighed og vente på, at ”vi er på den anden side”.

Vi håber inderligt, at bare nogle af de mange arrangementer, der aflyses rundt omkring pga. situationen, forhåbentlig vil kunne gennemføres på en eller anden måde senere på året – og bestyrelsen vil da gerne hylde kreative initiativer og tiltag som eksempelvis de virtuelle stævner.

Dansk Islandshesteforening og alle lokalklubber følger regeringens og de offentlige myndigheders anbefalinger.

HUSK: vi står sammen – hver for sig.

Rigtig god påske til jer alle.

/Mie Trolle, formand for Dansk Islandshesteforening