NYHEDER

1/2-2020

Meddelelse fra Bestyrelsen

 

Bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening kan oplyse, at Max Adelsbøll, efter endt orlov, fratræder sin stilling som sekretariatsleder pr. 1. februar 2020.

Bestyrelsen ønsker at takke Max for samarbejdet og ønsker ham alt godt fremover.

 

Kristiane Klindt vil indtil videre fortsætte som konstitueret sekretariatsleder. Bestyrelsen vil nu se på mulige løsninger i forbindelse med ansættelse i stillingen som sekretariatsleder i Dansk Islandshesteforening.
En blivende løsning meldes ud så snart, der er truffet en beslutning.