NYHEDER

30/9-2019

Meddelelse vedr. konstitueret sekretariatschef    

Meddelelse til Dansk Islandshesteforenings medlemmer

Under henvisning til meddelelse offentliggjort d. 27. september 2019 på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside, skal det hermed oplyses, at stambogsfører Kristiane Klindt fungerer som konstitueret sekretariatschef i Dansk Islandshesteforening.

Kristiane Klindt træffes på mail: Kristiane@islandshest.dk og telefon nummer: 8747 5075 – tast 1 i tidsrummet 9.00-15.00.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at oplyse Dansk Islandshesteforenings medlemmer om, at der kan forekomme forlængede svar – og reaktionstider på henvendelser til sekretariatet, men at de løses efter allerbedste evne og i tæt samarbejde med bestyrelsen.

Beder, den 30. september 2019

/Bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening