NYHEDER

6/1-2018

Mød DIs nye sportskomité

Mød DIs nye sportskomité

Fra venstre: Jens Krarup Nielsen, Katrine Grøfte, Helle Brendstrup, Stine Weinreich og Wiebke Madsen. Foto KC

I dag kl. 14.00 blev Dansk Islandshesteforenings ekstraordinære generalforsamling afholdt i Hippologisk Selskabs lokaler, Vilhelmsborg Allé i Mårslet.

Efter at formand Mie Trolle havde budt velkommen, lød der en samlet tak fra bestyrelsen for det store fremmøde, og bestyrelsen tilkendegav, at de bakkede op om alle, der stillede op til valg til sportskomiteen.

Der var ét overordnet punkt på dagens dagsorden.

Valget blev opdelt i fire delvalg:

Kandidater til Formand for 2 år:
Jørgen Svendsen og Stine Weinreich redegjorde for sine kandidaturer, hvorefter Stine Weinreich blev valgt.

Kandidater til Næstformand for 1 år:
Katrine Grøfte og Anita Adler redegjorde for sine kandidaturer, hvorefter Katrine Grøfte blev valgt.

Kandidater til de tre pladser som komitemedlemmer:

Karen-Julie Holsbo
Wiebke Madsen
Helle Brendstrup
Jens Krarup Nielsen
Peter Juhl
Anita Adler
Birgitte Sandvik trak sit kandidatur.

Kandidaterne redegjorde for sine kandidaturer og følgende blev valgt:

– medlem for 2 år: Wiebke Madsen

– to medlemmer for 1 år: Peter Juhl, Helle Brendstrup

– suppleant: Jens Krarup Nielsen

Formand Mie Trolle afsluttede med en lykønskning og tilkendegav, at bestyrelsen glæder sig til at samarbejde med den nye sportskomité og ser frem til at alle medlemmer af den nye sportskomité får en god modtagelse.

Du kan møde de valgte medlemmer gennem deres præsentation forud for den ekstraordinære generalforsamling lige her

/KC.