NYHEDER

9/11-2018

Vil du være én af vores nye gæðingakeppni-dommere? Søg NU!

Danmarksmester i B-flokk 2018 Fluga frá Langsstöðum og Sys Pilegaard. Foto: Silke Wittus Johnsen.

Gæðingakeppni-dommeruddannelsen består af to dele. Du tilmelder dig begge dele fra starten. Hvis begge kursusdele bestås vil deltageren være uddannet Gæðingakeppnidommer med mulighed for at dømme Gæðingakeppni i Danmark.

Den første del af dommeruddannelsen er et internetkursus som afholdes den 16. december 2018. Her kan der max. være 20 deltagere. Disse 20 deltagere vælges blandt alle ansøgninger, baseret på den medsendte motiverede ansøgning. Sportskomiteen og Gæðingakeppniudvalget vil udvælge de 20 deltagere.

Den motiverede ansøgning til optagelse på Gæðinggakeppniuddannelsen sendes til: sportskomiteen@islandshest.dk samtidig med Sporti-tilmelding, som du finder her .

Efter endt, og bestået, 1. del vil de 10 bedste deltagere fra 1. del kunne fortsætte på kursets 2. del i januar.

Kursets anden del er et 3-dages kursus som foregår på Vilhelmsborg. Al undervisning og forplejning er dækket ved en egenbetaling på 1400 kr. da DI dækker den største del af udgiften. Blot skal deltagerne selv sørge for overnatning.

Kurset uddanner deltagerne i, teoretisk og praktisk, at kunne dømme Gæðingakeppni. Desuden uddannes deltagerne i at foretage udstyrskontrol.

Hvis kursets anden del bestås, opnår deltagerne retten til at dømme Gæðingakeppni.

  • Del I: 16. december 2018.
    Dagskursus, nærmere tidspunkt følger.
  • Del II: 25.-27. januar 2019.
    Starter fredag kl. 15.00, ogslutter søndag kl. 18.00.

OBS! Ubegrænset ansøgerantal. Minimumsalder 21 år (Rettelse til det oprindelige opslag – tilføjet d. 13.11)
Der vælges 20 deltagere blandt ansøgerne baseret på den medsendte motiverede ansøgning. De ansøgere som ikke optages på dommeruddannelsen, vil efterfølgende for tilbagebetalt kursusgebyret for første del på 800 kr.

Ansøgningsfristen er 01.12.18.

Mødested/startsted
Adresse: Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet, Danmark – [ se kort ]
Nærmere præcisering: Del 1: Internetkursus – Del 2: Vilhelmsborg

 Rytter Mummi Páls opmuntrer tilskuerne ved Danmarksmesterskaberne i gæðingakeppni 2017. Foto: Christine Røntved Fisker.