NYHEDER

5/1-2022

HUSK: Frist for at udelukke din hest fra konsum: 28. januar!

Fødevarestyrelsen meddeler, at heste frivilligt kan udelukkes fra konsum indtil 28. januar 2022. Efter denne dato vil udelukkelse kun være muligt som led i en medicinsk dyrlægebehandling. Det er EU-dyresundhedsloven, der foreskriver at muligheden for frivillig udelukkelse fra konsum falder bort.

Hvad vil den nye praksis egentligt betyde?

Siden det blev kendt, at muligheden for frivilligt at udelukke heste fra konsum ville bortfalde, har en del bekymret sig om den fremtidige situation, der kræver, at man lever op til såvel foderhygiejneforordningen som reglerne om medicinhåndtering.

De regler lever mange hesteholdere dog allerede op til i dag.

Indkøb af foder

Foderhygiejneforordningen opfyldes ved at føre fortegnelse over, hvilket foder man har købt (navn og mængde), hvornår foderet er købt og hvem man har købt foderet af. Der er ikke krav om at holde fortegnelse over hestenes foderplan, og der er heller ikke krav om indberetning af foderforbrug til en offentlig myndighed. I mange hestehold føres et regnskab, og det vil således i sig selv kunne udgøre den nødvendige dokumentation i forbindelse med foderhygiejneforordningen.

Regler for medicinhåndtering

For heste, der ikke er udelukket fra konsum, skal man være opmærksom på medicinhåndterings-reglerne, hvis man ønsker at efterbehandle en hest på baggrund af en dyrlægeordineret medicinering. Reglerne er ikke nye, og de foreskriver, at medicinering af heste, der ikke er udelukket fra konsum, kun kan foretages af en dyrlæge eller af en person, der har taget et medicinhåndteringskursus.

Mange hestehold har allerede én eller flere personer med medicinhåndteringskursus tilknyttet og klarer efterbehandling ved fælles hjælp. Medicinhåndteringskurser udbydes hos mange dyrlæger og kan typisk erhverves efter 8 timers kursus, hvor halvdelen er teori, som kan klares via Internet hjemmefra.

Hesteholdere, der før 2007 har haft et halvt års fuldtidsbeskæftigelse med dyr, omfattende erfaring med medicinering af dyr, kan lovligt efterbehandle uden at erhverve medicinhåndteringskursus.

Send passet til os før 28. januar 2022

Frivillig udelukkelse af heste fra konsum kan ske ved de pasudstedende organisationer, i dit tilfælde Dansk Islandshesteforening. Hestepas og komplet ansøgning skal blot være modtaget inden d. 28. januar.

Du skal bruge denne formular på Sporti.dk, når du sender dit pas ind til os. Det koster kr. 127,50.

Vær opmærksom på, at der i øjeblikket er forlænget behandlingstid i forbindelse med udelukkelse af heste til konsum. Dette forventes normaliseret senere på året.

Er det fremover et krav, at heste skal slagtes?

Det er væsentligt at slå fast, at hesteholdere fortsat selv bestemmer, om hesten skal slagtes eller aflives, når den skal herfra. Det er blot muligheden for frivilligt at udelukke hestene fra slagtning i hestepassene, der bortfalder 28. januar 2022.

Fødevarestyrelsens meddelelse om ændring af praksis kan findes på dette link.