NYHEDER

6/10-2021

Nye regler fra 17. 10.: TRACES certifikat ved flytning af heste over grænser

Reglerne for flytning af heste over grænser ændres fra 17. oktober 2021 i følge Fødevarestyrelsen

Ændringen betyder, at alle heste nu skal ledsages af et sundhedscertifikat, når de flyttes til øvrige EU-medlemslande eller samhandelslande. I praksis er der tale om et TRACES certifikat, som det der allerede anvendes ved flytning af uregistrerede heste.
De registrerede heste, som nu omfattes af krav om TRACES, skulle også tidligere ledsages af sundhedsdokumenter. Der var bare ikke tale om TRACES.

Embedsdyrlægens tid

SEGES Heste har spurgt Fødevarestyrelsen om omkostningsniveauet i forhold til den tidligere løsning for registrerede heste, men det kan der ikke gives et entydigt svar på. Området vil fremadrettet være gebyrbelagt, sådan som det også tidligere har været. Fødevarestyrelsen fakturerer for den tid, der bruges på en sag. Hvis udfærdigelsen af sundhedscertifikatet skal holdes på samme omkostningsniveau som den tidligere løsning for registrerede heste, drejer det sig om at forenkle sagsbehandlingen for Fødevarestyrelsen.

Der kan være tilfælde, hvor selve processen for udstedelsen af sundhedscertifikatet kan tage længere tid. Kort sagt så er det embedsdyrlægens tid (pr. kvarter), der betales for. Jo mindre der er behov for embedsdyrlægen, jo billigere for hesteholderen. Der er ingen ændringer i, hvad embedsdyrlægens tid koster.

Computer og internet til rådighed

Et TRACES certifikat frem for det tidligere sundhedsdokument koster ikke ekstra. Men det kan opleves mere omstændeligt at udfylde. Dvs. hvis hesteholderen ikke har forberedt besøget fra embedsdyrlægen, kan det koste mere af embedsdyrlægens tid og dermed også blive dyrere. Den store forskel er, at hvor Fødevarestyrelsen før kunne printe sundhedsattesten på forhånd, skal embedsdyrlægen i dag have en computer og printer stillet til rådighed (inkl. internet), da det, som udgangspunkt, skal udfyldes på besøgsstedet, printes og stemples.

Flere heste på samme certifikat

Omvendt er der også mulighed for, at få flere heste på samme certifikat. Så det bliver billigere, hvis har man flere heste, der skal af sted.
Hvis hesteholderen ikke selv ønsker at sætte sig ind i TRACES, kan man betale for, at embedsdyrlægen ordner det hele. Dette tilbud kan man også benytte, hvis man ikke har adgang til computer, printer og internet i nærheden af, hvor hesten skal synes.

SEGES har forespurgt Fødevarestyrelsen, om udprintning fra en mobil printer kunne være en del af basisydelsen fra embedsdyrlægen, da SEGES forventer, at mange besætninger ikke har umiddelbar mulighed for at stille en printer til rådighed. Konklusionen på denne forespørgsel meddeles, når der kommer et svar.

Nordisk aftale om flytning af heste ved arrangementer

Den særlige nordiske aftale om flytning af heste i forbindelse med deltagelse i arrangementer bibeholdes og er derfor ikke påvirket af ovenstående ændringer.