NYHEDER

30/8-2021

Nyhed om politisk opbakning til hestefolket fra Friluftsrådet går viral!

Der skal (STADIG) være bedre adgang til at ride i naturen i Danmark!

Af Kristina Christensen

I den seneste uge er en ét år gammel nyhed fra Dansk Islandshesteforenings hjemmeside gået viralt. Det vil sige delt flittigt blandt hestefolk på Facebook!

Den “gamle” nyhed handler om, at Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen, i et debatoplæg på Altinget.dk i august 2020, fremsætter forslag om at lovsikre adgang til at ride på veje, stier i det åbne land og i skove, samt forslag om, at det bliver muligt at ride på strande hele året.

Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen. Hans debatoplæg blev for ét år siden omtalt på Dansk Islandshesteforenings hjemme- og Facebookside. Den omtale er nu gået viralt ét år efter.

Nyheden om debatoplæg deles atter flittigt ét år efter

Nyheden om debatoplægget med Friluftrådets ønske om adgangsforbedringer for ridende blev dengang bragt på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside og delt på foreningens Facebookside, hvorfra det flittigt blev delt Facebookbrugere imellem.

Men nu, ét år efter, er nyheden om Friluftrådets opbakning til hestefolket gået viralt.

Nyhedsopslaget på Dansk Islandshesteforenings Facebookside er i skrivende stund nået ud til over 146.000 Facebookbrugere.

– Og det siger jo noget om, at der stadig, her ét år efter at debatoplægget blev omtalt på Dansk Islandshesteforenings medier, er en enorm opmærksomhed fra ryttere og rideklubber i hele landet omkring vores muligheder for at færdes til hest i det åbne land. Der er stadig behov for at få en mere gennemskuelig lovgivning, slår formand for Dansk Islandshesteforenings Natur– og Breddekomité, Caroline Seehusen fast.

– Niels-Christian Levin Hansens budskab ramte os dengang lige i hjertet, for i Dansk Islandshesteforening er vi meget beviste om, at det åbne land så at sige er lukket land for os til hest! Og det kræver et langt sejt træk at ændre på lovgivningen.

– I det her tilfælde er det adgangsforholdene i naturbeskyttelsesloven, der skal kigges på, og det er jo ikke os, der sidder i folketinget og laver lovgivningen. Derfor må vi lave lobbyarbejde, og i så mange sammenhænge som vi overhovedet kan, fremføre vores synspunkter. Et arbejde, der måske er usynligt for mange, men som foregår ved, at vi i Dansk Islandshesteforening netværker og deltager i mange samlinger og debatoplæg landet over.

“I Dansk Islandshesteforening er vi meget beviste om, at det åbne land så at sige er lukket land!”
    – Caroline Seehusen, formand for Natur- og Breddekomiteen

Projektleder i Ridespor-Danmark.dk, Tove Urup Madsen, kaldte for et år siden Niels-Christian Levin Hansens debatoplæg for ”Vores livs chance for lovmæssigt at opnå at blive sidestillet med cyklister i skove og i det åbne land”

Hun forklarer her et år efter, at der er løbet meget vand i åen siden da, men at rideorganisationerne er blevet orienteret om, at de indledende forhandlinger vil foregå dette efterår.

– Siden sidste år har Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, Natur- og Breddekomité samt undertegnede arbejdet intenst med at påvirke lovgiverne ved at indgive høringssvar i forbindelse med adgang på statens arealer i forbindelse med hegninger. Dansk Islandshesteforening arbejder fortsat med at lægge pres på lovgiverne for at ændre adgangsforholdene i naturbeskyttelsesloven i samarbejde med Ridespor-Danmark.dk.

– Rideorganisationerne arbejder sammen i regi af Ridespor-Danmark.dk. Når det kommer til dette vigtige lobbyarbejde står vi sammen ude i de enkelte områder, og det er faktisk også det, jeg ser at rytterne gør – fx gennem oprettelse af lokale ridelaug.

Læs kommentar fra Niels-Christian Levin Hansen om den fornyede interesse for hans ét år gamle debatoplæg på TÖLT