NYHEDER

8/3-2023Forfatter: Kristina

Nyhedsbrev til lokalklubberne fra Klub- og breddekomiteen marts 2023

Kære Lokalklubber,

Klub- og breddekomiteen vil fremadrettet udsende nyhedsbreve til lokalklubbernes bestyrelse for at informere klubberne om, hvad vi arbejder med i komiteen. Nyheder fra Klub- og breddekomiteen udsendes som en del af hele Dansk Islandshesteforenings nyhedsbrev.

Nyhedsbrevene offentliggøres også på islandshest.dk. De vil ikke komme med en bestemt frekvens, men når der er behov for at orientere klubberne.

Vi vil gerne opfordre jer derude i klub-bestyrelserne til at videresende nyhedsbrevet til jeres medlemmer, så de også er informeret om, hvad der foregår i Klub- og breddekomiteen.

Online klubmøder i marts – husk at melde jer til

Husk at melde jer til ét af de tre regionale online klubmøder, som Klub- og breddekomiteen afholder her i marts, og som er gratis at deltage i. Vi håber, at så mange af jer som muligt vil deltage i møderne.

Møderne afholdes på Teams, og hver klub kan tilmelde 2 personer fra bestyrelsen. Tilmelding foregår via Sporti.

Datoer for møderne er følgende:

Sjælland og øerne – tirsdag den 14. marts kl. 19:30

Syddanmark – tirsdag den 21. marts kl. 19:30

Midt- og Nordjylland – tirsdag den 28. marts kl. 19:30

På møderne vil vi fortælle om, hvad det betyder, at bredden er kommet ind under Klubkomiteen, hvad klubberne får ud af at være medlem af DI, og hvad vi arbejder med nu og fremadrettet vil arbejde med i komiteen.

Vi vil også gerne høre fra jer, hvad I tænker, at Klub- og breddekomiteen kan bidrage med i forhold til klubberne og breddesport.

I kan læse mere om klubmøderne på nedenstående link.

https://www.islandshest.dk/saet-kryds-klubkomiteen-er-klar-med-nye-initiativer-tre-online-klubmoeder-i-marts/

Fremover kan I låne DIs tidtagningsudstyr gratis

Vi er glade for at kunne fortælle, at DIs klubber fremover kvit og frit kan låne DIs tidtagningsudstyr til pasløb. Kontakt sekretariatet (Helle Mogensen) på helle@islandshest.dk for at forhøre jer om muligheden.

Fysisk klubmøde

I september måned afholdes der et fysisk klubmøde en lørdag – enten den 16. eller 30. september. Endelig dato, tid, sted og indhold meldes ud snarest.

Hvad er Klub- og breddekomiteen og hvem er komitemedlemmerne?

Ved sidste generalforsamling ændrede Klubkomiteen navn til Klub- og Breddekomiteen, idet Breddeområdet, som tidligere hørte under Naturkomiteen, kom ind under Klubkomiteen.

I Klubkomiteen varetager vi klubbernes og breddens interesser som afholdelse af mindst et årligt klubmøde, godkendelse af nye klubber, vedligeholdelse af klubreglement, kommunikation med klubberne, styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og mellem klubberne og DI m.m.

Under klubkomiteen er der pt. følgende udvalg:

  • Aktivitetsuge-udvalget, som arrangerer Kompedal Aktivitetsuge
  • Pararytter-udvalget som arbejder for at implementere pararidning under Dansk Islandshestesforening.
  • Junior- og ungeudvalget som arrangerer forskellige aktivtiteter for juniorer og ungryttere.

 

Nyt medlem i klub- og breddekomitéen; Rikke Sølvberg

Jeg er 45 år, og har mere eller mindre redet hele mit liv, men ikke på islændere, før jeg i 2004 tog til Island for at arbejde på en kvæggård, efter endt uddannelse som driftsleder og jordbrugsteknolog. I starten kunne jeg ikke rigtigt se det fantastiske i den lille hest, men efter knap 4 år med en masse oplevelser på hesteryg, -nogle i meget øde og fabelagtige områder, samt et arbejdsophold på en hestegård, kan man vist roligt sige, at jeg var blevet ”hjernevasket”.

Da jeg kom tilbage i Danmark, gik ikke længe før jeg fik kontakt med gården Orelund, som igennem flere år og generationer har været omdrejningspunkt for en stor ”koloni” af islænderryttere på Vestfyn. Her bliver der blandt andet hvert år afholdt et traditionelt stævne, som startede som Fyns mesterskab i gårdspladsen.

I 2009 tog jeg til min første generalforsamling i Skeifa. Da jeg gik derfra var jeg meldt ind i bestyrelsen og mit forslag om at oprette et aktivitetsudvalg, var gennemført. Og der har jeg så siddet lige siden, de sidste 6 år som formand.

Til dagligt bor jeg i Assens sammen med mine 2 døtre, og er meget atypisk i denne forening ved ikke at eje en hest i øjeblikket.

Som nyvalgt i klub -og breddekomitéen vil jeg gerne arbejde med at synliggøre komitéen, dens fokuspunkter og arbejdsopgaver ud til medlemmerne, samt processen med at skabe samhørighed klubberne imellem, og som bindeled til og fra bestyrelsen.

 

Eva Maria Grout, Formand for Klub- og Breddekomiteen

Jeg er gift og bor i København.

Jeg er ny i Klub- og breddekomiteen, men har været aktiv i Sportskomiteen i tre år – først som menigt medlem i et år og efterfølgende formand i to år.

Jeg har redet en stor del af mit liv – først på pony og sidenhen storhest – og i 2006 fik jeg øje på den islandske og blev så begejstret for den, at jeg tre måneder efter købte min første islandske hest Funi.

I dag har jeg to islandske heste Stella og Mikill, som står opstaldet i udkanten af Fredensborg i Nordsjælland. Jeg deltager sjældent ved stævner som rytter, men nyder en tur i skoven med dem og modtager en del undervisning.

Jeg har igennem flere år været aktiv i foreningslivet først i storhesteverdenen og sidenhen i lokalklubber under DI. Igennem 9 år var jeg med til at arrangere og afholde Det sjællandske ungdomsstævne og andre stævner, som frivillig i Dyrdilmyri. Herudover har jeg været aktiv i lokalklubben Dagfari, hvor jeg gennem 8 år var med til at arrangere hyggestævner to gange om året og hjulpet til ved andre arrangementer. I 2019 var jeg med til at starte lokalklubben Jörfi op, hvor jeg stadig er en del af bestyrelsen og aktiv ved stævner – gerne i sekretariatet.

At være frivillig i foreningslivet er meget naturligt for mig – fællesskabet og glæden ved at skabe/arrangere noget for andre er det, der er drivkraften bag.

Som nyvalgt i komitéen vil jeg gerne arbejde for at der kommer større samarbejde mellem såvel DI og klubberne, som klubberne imellem, at det politiske arbejde i DI og komitéerne synliggøres for klubmedlemmerne og at frivilligheden, som er under pres i disse år, styrkes, så vi sikrer, at der fremadrettet både i DI og lokalklubberne er gode breddeaktiviteter.

 

Stine J. Nielsen – Medlem af Klub- og breddekomiteen

Jeg er 34 år og arbejder til dagligt som statsautoriseret revisor i København. Jeg bor på et mindre landsted i Hillerød i Nordsjælland, hvor jeg har mine 4 islandske heste og et par heste opstaldet.

Jeg har været medlem af Dansk Islandshesteforening hele mit liv, da min mor red islandsk hest, og derfor var medlem.

Derudover er jeg medlem i de omkringliggende lokalklubber og har siddet i bestyrelsen og stævneudvalg, siden jeg var 15år.

Det begyndte med, at jeg som mange andre gerne ville deltage i stævner. Derfor meldte jeg mig ind i den lokale DI klub. Senere ville jeg gerne selv bidrage til afholdelsen og begyndte at være med til at arrangere stævner. Siden har jeg været med til arrangere forskellige arrangementer i lokalklubben.

For et par år siden uddannede jeg mig til sportsdommer, og jeg dømmer hvert år stævner i mange forskellige klubber. Det er inspirerende at møde mange med deres passion og sammenholdet på alle niveauer omkring den islandske hest.

Jeg er i 2021 indtrådt i Klub- og breddekomiteen, da jeg ønsker at bidrage til et større samarbejde mellem klubberne og DI. Jeg mener ikke, der kan være et DI uden Lokalklubberne, da det er klubberne, som har pulsen og kontakten til de menige medlemmer. Jeg synes, der er mange muligheder for at udvide samarbejdet både klubberne imellem og til DI og glæder mig til at bidrage til dette arbejde.

 

Anne Sofie Huusmann Jepsen – medlem af Klub- og breddekomiteen

Jeg er 43 år og bor ved Oksbøl med den skønne vestjyske natur lige udenfor døren. Jeg har to dejlige islandske heste, der står hjemme. Hele familien, Tom 43 år, Marie på 5 år og Peter på 1 år nyder samværet med dem.

Jeg har været aktiv i foreningsregi i DI siden 2008, først som bestyrelsesmedlem og formand i Dreki – Sydvestjysk Islandshesteforening, og sidenhen som medlem af og formand for klubkomiteen fra 2012 til 2018. og igen fra 2019 og til nu.

Jeg har desuden siddet i styregruppen for Aktivitetsugen – DIs største breddeaktivitet siden 2013. Det fællesskab, jeg oplever her, er den mest fantastiske drivkraft, og lige præcist det, jeg mener vi bør værne om og have fokus på i DI.

Selvom jeg efterhånden har været med i mange år, har jeg fuldt fokus på at nye tider kræver nye metoder.

Jeg mener, at det er vigtigt at få lokalklubberne og bredden knyttet tættere til DI, så vi kan få størst muligt synergi mellem det politiske arbejde der udføres i DI, og al det lokalkendskab og gode breddearbejde der ligger ude i klubberne.

Sammen står vi stærkere!

DIs klub- og breddekomite skal understøtte klubbernes muligheder for at udbyde gode kurser, foredrag, stævner, rideture og meget andet.

Selvom frivilligheden er under pres i disse år, er det en af vores vigtigste fokusområder, for at sikre at Lokalklubberne og DI også har gode bredde aktiviteter fremadrettet.

Med venlig hilsen Klub- og breddekomiteen