NYHEDER

23/5-2019

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk islandshesteforening

Nyt fra bestyrelsen nr. 5 fra maj 2019

Bestyrelsen var samlet til møde fredag den 10. maj i Odense.

Stævne- og kåringssæsonen er godt i gang, og tiden for udtagelse til VM nærmer sig. Bestyrelsen fik en orientering og en drøftelse af den forventede indsats og organisation i forhold til VM, som de tilsluttede sig. Hovedansvaret for det danske avls- og sportshold bliver lagt i hænderne på holdlederne Helle Brendstrup og en repræsentant fra avlen samt et par medhjælpende ledere.

Foreningens økonomiske situation blev gennemgået, og økonomien er på budget, og der arbejdes for at komme godt i mål for året.

Bestyrelsen har godkendt, at der igangsættes ansættelsesprocedure for en ny stambogsfører på fuld tid, og stillingen bliver slået op på hjemmesiden snarest.

Natur- og Breddekomiteen ser frem til Naturmødet i Hirtshals i dagene 23.-25. maj, hvor Ridespor Danmark gør et fremstød for naturridningen i samarbejde med Friluftsrådet. Alle opfordres til at komme til Naturmødet.

På Hedeland blev åbningseventet 2. påskedag gennemført med stor ros til arrangørerne. Der er samtidigt indgået en skilte-kontrakt med en sponsor, hvor sponsorbeløbet går til projekt Hedeland. Også Den Unge Gartner (DUG) har forlænget sin aftale med Hedeland. De ting sammenholdt med, at et eventuelt overskud fra Thors Bededagsstævne gør, at der igen vil tilgå lidt midler til en fortsættelse af projektet på Hedeland. Bestyrelsen er glad for alle bidrag, og lægger mærke til, at der tilsyneladende er stor opbakning til Hedeland fra mange forskellige interesser.

I Avlskomiteen er man glade for en velgennemført kåring 1 i Herning. Der er grund til at være optimistiske omkring antal heste til kåring 2 i juni måned.

Bestyrelsen har fokus på foreningens udadvendte kommunikation, herunder hjemmeside, Facebook og Tölt, og der blev godkendt en plan om at gøre visse dele af hjemmesiden tilgængelig udelukkende for medlemmer efter en nærmere og senere beslutning.

Klubkomiteen vil gerne slå endnu et slag for at mødes med medlemsklubberne på deres egne faciliteter for at drøfte forskellige områder af fælles interesse, herunder medlemsfordele, uddannelse under DI mv.

Årets generalforsamling er fastlagt til Messe C (Dronning Margrethe Hallen) i Fredericia lørdag den 23. november – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Mårslet, 23. maj 2019