NYHEDER

25/4-2019

Nyt fra bestyrelsen april 2019

Bestyrelsen i Dansk islandshesteforening f.v.

Nyt fra bestyrelsen nr. 3 – april 2019

Bestyrelsen havde lørdag den 16. marts en ”strategi-dag” på Vissenbjerg Storkro, hvor hovedoverskriften på mødet var den fremtidige organisering af Dansk Islandshesteforening – ”Projekt organisationsudvikling”.

Bestyrelsen er optaget af at se på, hvordan vi fremtidssikrer vores forening. Vi har et stort ønske om, at klubberne får en mere fremtrædende plads i DI’s organisation og det daglige arbejde med at sprede viden om den islandske hest og det arbejde, der foregår på klubniveau og foreningsniveau.

Bestyrelsen har en vision om, at alle som har en islandsk hest er medlem af Dansk Islandshesteforening.

Derfor ønsker vi at arbejde for en forening, hvor der er et entydigt medlemskab ud fra devisen ét medlemskab – samme rettigheder.

På klubmødet i marts 2019 fik klubberne en lille forsmag på vores tanker, og bestyrelsen ser frem til at involvere klubberne endnu mere i planerne.

Der er enighed om, at arbejde videre med ”Projekt organisationsudvikling” i nærmeste fremtid, herunder mere specifikt at se på vedtægter, økonomi, organisation mv. således, at der på dette års generalforsamling kan drøftes nogle elementer i forslaget.

Der vil blive behov for nedsættelse af arbejdsgrupper med DI-medlemmer for at få alle fordele/ulemper og muligheder belyst.

Tidligst til generalforsamlingen i 2020 forventes der at være mulighed for at fremsætte nogle konkrete forslag til vedtægtsændringer.

Mårslet, 25. april 2019