NYHEDER

11/3-2019

Nyt fra bestyrelsen marts 2019

Bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening

Nyt fra bestyrelsen nr. 2 – marts 2019

Bestyrelsen har holdt skype møde den 26. februar 2019.

Bestyrelsen konstaterede en meget høj aktivitet i de fleste udvalg og komiteer. Der har været afholdt et stort antal kurser og uddannelser, samt mange møder i de enkelte komiteer og udvalg for at drøfte arbejdsfordeling, opgaver og planer. Alle aktiviteterne har været rigt besøgt, og der har generelt været en god stemning til alle aktiviteterne.

Bestyrelsens mødeplan er lagt ind på hjemmesidens kalender.

Det nuværende stambogsreglement vil blive revideret, således at det følger nye FEIF regler på nogle væsentlige områder, og således at Stambogskontoret kan få tilrettet sine procedurer og afgørelser. Der er altså ikke tale om nye bestemmelser, men alene om at ajourføre de eksisterende bestemmelser men krav og regler, som ligger uden for DIs bemyndigelse at bestemme.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte et antal ændringer i Sportskomiteens organisation. Bl.a. blev det besluttet at nedlægge Gædingskeppni-udvalget, som fremadrettet indgår på lige fod i Sportskomiteens arbejde. Det er helt i tråd med, at FEIF er i færd med at indskrive Gædingakeppni i sine reglementer. Med uddannelsen af de nye dommere indenfor Gædingskeppni er der planlagt dannelse af et Dommerudvalg for Gædingskeppni. Funktionsbeskrivelsen er under udarbejdelse.

Bestyrelsen besluttede også at ændre på formandsposten for Ridespor Danmark, således at denne fremadrettet varetages af Caroline Seehusen, som samtidig er formand for Natur- og Breddekomiteen i DI.

Der blev på mødet fulgt op på de konkrete beslutninger taget under FEIF konferencen i Berlin den 1.-2. februar. En af de væsentlige beslutninger er, at det fremover kræves, at alle vallakker og hopper er DNAtestet før de stiller til kåring, ligesom hingstene fortsat skal være afstamningskontrollerede.

Programmet for DI-Talks i forbindelse med IcehorseFestival blev gennemgået og modtaget med glæde. Programmet er både interessant og spænder vidt og bredt, og er blot endnu engang et udtryk for den store bredde, som der er i DI. Det er gratis for medlemmer at deltage i DI Talks, og man kan deltage uden at skulle betale entre til Icehorsefestival.

Endelig drøftede bestyrelsen programpunkter for det kommende klubmøde den 17. marts på Fyn.

Det planlagte møde på Vilhelmsborg den 1.-2. marts blev udsat til lørdag den 16. marts.

Mårslet, 11. marts 2019