NYHEDER

22/7-2021

Nyt om frivillig udtagelse fra konsum

Fødevarestyrelsen har bedt SEGES Heste formidle nedenstående til de danske hesteejere:

 

“Indtil videre kan du godt udelukke din hest fra konsum på eget initiativ.
Fødevarestyrelsen har oplyst hesteejere, at muligheden for selv at udelukke sin hest fra konsum på eget initiativ udløb de. 7. juli 2021. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt denne anvendelsesdato er den korrekte.
Hesteejere kan derfor indtil videre fortsat selv udelukke deres heste fra konsum på eget initiativ. Dette vil foreløbig være gældende indtil der kommer en ny udmelding fra Fødevarestyrelsen.
Du vil modtage yderligere information, når den endelige afklaring foreligger. Du kan løbende holde dig opdateret på Fødevarestyrelsens hjemmeside. “

 

Uddybende forklaring fra SEGES Heste:
Det har indtil for nylig været muligt for de danske hesteejere at vælge at udelukke hesten fra slagtning til konsum. Dette har været forholdsvist bredt anvendt, ikke mindst på baggrund af at en hestebesætning, hvor alle heste er udelukket fra slagtning til konsum, ikke er underlagt bestemmelserne i foderhygiejneforordningen ligesom der er lempeligere regler for udlevering af medicin til heste, der er udelukket fra slagtning til konsum.

 

Valgfriheden stoppede dog med dyresundhedsloven, der som helhed fandt anvendelse pr. 21. april 2021. Herefter betragtes heste som konsumdyr, og udelukkelse kan kun ske i forbindelse med medicinering af hesten. Forordningen var dog knap klar til virkeligheden i april 2021, og reglerne, der stoppede muligheden for frivillig udelukkelse blev derfor først reelt implementeret med temmelig kort frist pr. 7. juli 2021. Det er så den dato, der nu er skabt tvivl omkring, hvorfor Fødevarestyrelsen nu vælger at forlænge ordningen, indtil en nærmere afklaring foreligger fra EU Kommissionen.
(Kilde: SEGES Heste)

 

Du bestiller udtagelse fra konsum her

 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående bedes ikke stillet pr. telefon til Stambogskontoret eller til Dansk Islandshesteforening, men sendes i stedet til stambogskontor@islandshest.dk. Hold også øje med facebook. Der besvares ikke spørgsmål på facebook og messenger, skriv til ovenstående mail i stedet.