NYHEDER

22/4-2020

Øvre grænse på forsamlinger er nu fastsat af regeringen

Tirsdag formiddag d. 21/4-20 udmeldte Regeringen i en pressemeddelelse en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer. Den skal gælde frem til den 1. september 2020. Dog er det stadig uvist, hvornår forbuddet om forsamlinger på mere end 10 personer ophæves.

Hvordan påvirker udmeldingen aktiviteter i Dansk Islandshesteforening og landets lokalklubber?

Store forsamlinger er defineret – hvad så?
Regeringen har nu defineret ’store forsamlinger’ som værende mere end 500 personer, hvilket umiddelbart tegner godt for afholdelse af eksempelvis mindre klubstævner. Der er stadig et gældende forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, hvorfor DI endnu ikke kan svare endegyldigt på, hvordan stævneafviklingen resten af året vil blive påvirket heraf.

Forsamlingsforbuddet gælder foreløbigt til og med 10. maj 2020. Derfor vil enhver udmelding i forhold til stævner i DI- og lokalklubregi kunne ændres fra dag til dag, idet de vil være afhængige af myndighedernes udmeldinger, som ændres løbende.

Lige nu er situationen, at regeringen hæver grænsen for, hvor mange der må mødes, hvis den vurderer, at det er forsvarligt. Regeringen har blot fastsat et loft over en mulig lempelse af forsamlingsforbuddet. Derfor – og hvis regeringen overhovedet hæver grænsen for, hvor mange der må forsamles, så bliver der altså maksimalt tale om forsamlinger på 500 personer. Denne øvre grænse gælder indtil videre frem til 1. september 2020.

Hvad betyder det for islandshestesporten og klublivet?
Her og nu betyder det intet, fordi forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer fortsat er gældende. Men det betyder, at stævnearrangører endegyldigt kan droppe enhver forhåbning om at afholde arrangementer med flere end 500 personer foreløbigt indtil 31.8.2020.

Hvad mangler vi viden om?
Det er fortsat uvist, hvad der skal ske, når forbuddet mod forsamlinger på flere 10 personer udløber 11. maj. Derfor er det også endnu også uvist, om man i slutningen af maj kommer til at kunne afholde for eksempel et stævne med 100 deltagere. Herom handler det fortsat om at holde sig orienteret på coronasmitte.dk

Hvad gør vi i Dansk islandshesteforening i forhold til større stævner – er afholdelse af DM´er helt udelukket i 2020?
For at være kunne handle så hurtigt og effektivt, hvis regeringen lemper forsamlingsforbuddet arbejder SK og FU på højtryk for at have en plan for stævnekoordinering for resten af sæsonen klar. Læs mere herom i meddelelsen fra bestyrelsen fra d. 20.4. 2020  her.

Med venlig hilsen

Mie Trolle Formand i Dansk Islandshesteforening