NYHEDER

9/3-2022

Opdateret Blup i World Fengur

Landet, hvori hesten er kåret, indregnes nu ikke længere som en systematisk miljøfaktor

WorldFengur forklarer på sin hjemmeside, at den opdaterede BLUP, som netop er publiceret, kan medføre justeringer. Visse heste får nu lavere BLUP, mens andre får højere.

Årsagen er at lande-korrektionen borttages.

Dansk Islandshesteforening bringer herunder en oversættelse af nyheden fra WorldFengur. Den engelske udgave findes HER

“Generelt om BLUP

Et af de værktøjer islandsheste-avlere har til rådighed i sit avlsarbejde er BLUP-værdierne (Estimering af avlsværdi). Dette er et værktøj, der sammenfatter al tilgængelig information fra kåringer af alle individer i populationen, estimerer deres avlsværdi og rangordner dem ud fra deres forventede bidrag til racens avlsudvikling.

Skalen er konstrueret sådan, at 100 er gennemsnitsværdien og en standardafvigelse (std) er 10 enheder. Populationen af ​​heste er fordelt på 6 std, hvor kun få heste har en BLUP-værdi udenfor intervallet 70 – 130.

Anbefalingen er, ikke at bruge individer til avl, der har under 100 i BLUP, da deres bidrag sandsynligvis vil påvirke avlen i negativ retning sammenlignet med de officielle avlsmål for racen.

I denne sammenhæng bør man dog tage højde for, at sikkerheden i estimeringen er forskellig fra hest til hest. Jo flere oplysninger, der er tilgængelige om forældredyr og andre familjerelationer via kåringer, jo sikrere bliver ​​estimeringen. En BLUP-nøjagtighed under 60 % bør tolkes som et relativt usikkert skøn.

BLUP-beregningerne for islandske heste laves for hele populationen (alle registrerede heste i alle lande), hvilket er unikt i hesteverdenen. Det er er Bændasamtök Íslands, der er ansvarlig for beregningsmetoden og udviklingen af ​​systemet.

Det er i dag dr. Elsa Albertsdóttir, avlsleder i Island, som er ansvarlig for beregningerne og udviklingen, med stor støtte fra dr. Þorvaldur Árnason i Sverige, som har været drivkraften bag udviklingen af ​​BLUP-metoden til islandske heste fra starten (samt for mange andre hesteracer som fx halvblod og travheste i Sverige).

Ideen med BLUP er bund og grund at rangordne individerne for at kunne sammenligne dem, og med en international BLUP er det også muligt at sammenligne individer mellem lande. Dette blev muligt for første gang i 2004 efter flere års forberedelser, hvor de vigtigste skridt naturligvis var, at alle lande registrerede hestene i samme database (WorldFengur), og at hestene blev vurderet efter samme vurderingssystem (FEIF).

Korrektioner for systematiske miljøfaktorer

BLUP-metoden til estimering af avlsværdier er en utrolig robust metode. BLUP-værdierne afspejler individets genetiske kapacitet sammenlignet med alle andre individer i populationen, og metoden indebærer derfor, at man i vid udstrækning tager hensyn til kendte systematiske miljøfaktorer, som påvirker individernes præstation samt korrigerer for disse, med det formål, at gøre bedømmelsesresultaterne sammenlignelige individerne imellem.

Eksempler på systematiske miljøfaktorer hos islandske heste er alder og køn, for et individs alder og køn har vist sig at have betydning for, hvordan det præsterer: Hingste er systematisk tidligere i deres udvikling sammenlignet med hopper og en hests præstationer forbedres systematisk i takt med, at alderen stiger.

I takt med at kåringssystemet udvikler sig, og hestenes kvalitet forbedres år for år, på grund af genetisk forbedring, er kåringsåret også en systematisk miljøfaktor.

Den fjerde systematiske miljøfaktor, som der hidtil er korrigeret for i BLUP-beregningerne, er det land, hvori hesten er kåret.

Da FEIF-kåringsystemet blev integreret i begyndelsen af ​​år 2000, var der forskelle mellem landenes faciliteter og kåringsbaner, ligesom der var forskel mellem rutiner og procedurer ved kåringerne landene imellem. Desuden var rotation af ​​dommere mellem landene utilstrækkelig. Dette førte til en systematisk forskel i kåringsresultaterne mellem landene, som der skulle korrigeres for i beregningen af ​​BLUP-værdierne.

Landet, hvor hesten er kåret regnes ikke længere for en systematisk miljøfaktor

Af flere grunde er det ikke længere relevant at behandle kåringslandet som en systematisk miljøfaktor, hvorfor der nu er publiceret en opdaterat BLUP-beregning i World Fengur, hvor alle kåringer har samme vægt, uanset hvilket land, hesten er kåret i. Korrektionen for kåringsår, køn og alder forbliver den samme.

Når BLUP-værdien tidligere er blevet korrigeret for kåringslandet, så har det været på baggrund af gennemsnittet i landet, sammenlignet med gennemsnittet i andre lande.

Det er med andre ord, og noget forenklet sagt, hvor langt fra gennemsnittet i landet et individs kåringskarakterer har ligget, som har afgjort, hvordan resultatet fra kåringen korrigeredes ind i BLUP beregningen i det pågældende år.

Jo relativt lavere gennemsnitsscorerne var i hvert land, jo lavere skulle scorene være, for at et individ kunne være over gennemsnittet.

I den opdaterede BLUP, der nu er offentliggjort på World Fengur, er rangeringen af ​​heste i hvert land nogenlunde den samme som tidligere, men der vil ske nogle ændringer i rangeringen af ​​heste internationalt.

Heste, der stiger i den internationale rangering, vil sandsynligvis få en højere BLUP-total end tidligere, og heste, der falder i den internationale rangering, vil generelt få en lavere BLUP-total end tidligere.

Effekten vil mest sandsynligt kunne ses hos hingste, der har afkom hovedsageligt kåret i samme land, hvor nogle hingste tidligere er blevet overvurderet i international sammenligning, og andre er blevet undervurderet.

Det vigtigste budskab er, at den internationale sammenligning af heste nu bliver mere præcis, mens der stort set ingen forskel er på sammenligningen af ​​heste, der vises inden for samme land”

/Oversat af Kristina Christensen og Kristiane Klindt