NYHEDER

8/10-2020

Orientering fra sportskomiteen om WRL-stævner i 2021

FEIF har i slutningen af september oplyst os om, at man forventer at kunne afholde WRL sportsstævner igen i 2021. Men da Corona-pandemien stadig gør situationen usikker, har sportskomiteen besluttet, at stævnearrangører i 2021 løbende kan ansøge om WRL-status i sport. Der skal ansøges om WRL status senest en måned før afholdelse af stævnet.

Ved ansøgning om WRL-status skal stævnearrangører ligeledes angive, om man ønsker at byde udtagelsesudvalget velkommen.

Fra 2021 vil der også være en verdensrangliste i gæðingakeppni.  Derfor vil det også være muligt at afholde WRL-gæðingakeppni stævner.

/Sportskomiteen