NYHEDER

27/7-2022

Pludselig stigning i antallet af CEM-positive heste

Hen over den sidste uge blev der påvist CEM-smitte hos 13 heste. Det er et stort antal, taget i betragtning, at der er fundet i alt 19 smittede dyr i perioden fra den 5. januar til den 12. juli 2022. Er der mon et lille udbrud i gang – igen?

Der er ingen tvivl om, at CEM fortsat skal tages meget alvorligt. Antallet af positive heste er pludselig steget i den sidste uges tid, således at det udgør ca. en tredjedel af alle dyr, som er testet positive i år.

For nuværende er det ikke muligt at afgøre om dette skyldes smitte i en enkelt besætning – pga. eksempelvis et stod, som har fået smitten ind – eller om det drejer sig om en mere vidtspredt smitte.

På nuværende tidspunkt er der flere smittede hingste end hele sidste år, som kan ses i den foreløbige opgørelse af antal af smittede dyr, fundet ved SSI i 2021 og 2022:

CEM positive:20212022 indtil 18.07.
Hingste711
Vallakker41
Hopper3920
Føl30

 

Statens Seruminstitut (SSI) er nationalt referencelaboratorium, når det gælder CEM. Det vil sige, at bliver et individ testet CEM-positivt på et hvilket som helst laboratorium, så skal der herefter udtages en tilsvarende prøve, som sendes til SSI.

SSI skal herefter bekræfte eller afkræfte resultatet af den første prøve. Først når SSI har bekræftet det positive fund, sættes hingsten under offentligt tilsyn, indtil den tester negativt hos SSI.

Hingste

Seks af de 11 hingste, som er fundet positive i 2022, er ikke testet før hos SSI. Det kan være unge hingste, som ikke før har haft bedækningstilladelse, hingste som tidligere er testet negative på et andet laboratorium, eller det kunne være hingste som kom fra et andet land og havde bakterien med.

Yderligere 4 af hingstene var CEM-negative ved testning hos SSI i 2021 og en var CEM-positiv hos SSI i 2021. Den ene positiv vallak fra 2022 er heller ikke testet før hos SSI.

Hopper

14 hopper er ikke testet før hos SSI. Det kan skyldes, at det er en hoppe/ung hoppe, som sættes ifol for første gang, det kan skyldes at hoppen tidligere har været testet negativ på et andet laboratorium eller eventuelt er kommet smittet til landet. Yderligere 5 af de positive hopper var også positive i 2021 mens 1 hoppe var testet negativ i 2021.

 Smitteveje og GDPR

Efterhånden bliver det tydeligt, at der er et stort behov for en effektiv smittesporing – både med hensyn til smittekilder og smitteveje. Imidlertid betinger GDPR-lovgivningen, at alle informationer skal anonymiseres. Dette giver store udfordringer til opklaring af smittespredningsmønstre og besværliggør en effektiv bekæmpelse af infektionen.

Bakterieisolater – opfølgende prøver

En anden meget vigtig faktor for opklaring af smitteveje er mulighed for at sammenligne bakterier, som har inficeret forskellige dyr. Dette er kun muligt, når bakterier dyrkes fra prøvemateriale og deres arvemasse bestemmes nærmere.

Prøver til dyrkning skulle gerne udtages fra positive dyr, lige umiddelbart før behandling. Aftale om dyrkningsundersøgelse laves med SSI, hvor man også kan få yderligere information om udtagelse og forsendelse af dyrkningsprøver.

Sidste år gav DI tilskud til udtagelse af netop disse prøver, og den viden der kom ud af det, er utrolig vigtig og informativ. Det var på baggrund af de prøver, at man sidste år kunne offentliggøre at CEM-bakterien hos islandske heste er en anden type, end de CEM-bakterier man indtil da havde påvist hos andre hesteracer.

I år betaler DI transporten af prøverne til SSI.

DI opfordrer

Så derfor er dette en opfordring til at:

  • blive ved med at tage CEM-test af alle avlsheste – og overvej at tage prøver af hele besætningen, når der findes én positiv hest i besætningen;
  • blive ved med at sende prøver til dyrkning fra CEM-positive heste og
  • overveje som hesteejer, når der udtages CEM-prøver, at meddele SSI sit skriftlige samtykke (ex.  mail) til at SSI udveksler oplysninger, som er relevante for smitteopsporing og -bekæmpelse.

 

Har du spørgsmål, så kontakt Stambogsfører og Sekretariatsleder Kristiane Klindt, Kristiane@islandshest.dk, 87 47 55 00.

27.07.2022/KK

Læs også: Retningslinjer vedr. CEM for alle avlere i 2022

Læs også: TÖLT-artikel: Overraskende fund: Tre nye typer af CEM-bakterien er opdaget hos islandske heste