NYHEDER

26/9-2022Forfatter: Kristina

Prøveordning med kommercielle udendørs ovalbanestævner ophører 

Fremover må private stævnearrangører indgå samarbejde med en lokalklub for at kunne afholde udendørs stævner.

 

Hvis du som privat stævnearrangør vil holde et stævne, skal det fra i dag være sammen med en klub.

På bestyrelsesmøde d. 25.9.2022 er bestyrelsen blevet enige om at stoppe prøveordningen med kommercielle ovalbanestævner.

Ordningen stopper således pr. dags dato.

Ordningen, der har kørt i 2021 og 2022, har åbnet op for, at kommercielle aktører har kunnet ansøge om at indgå en eventkontrakt med Dansk Islandshesteforening.

I 2022 var der to aktører, udover arrangørerne bag Icehorse Festival og World Tølt, der indgik eventaftale med Dansk Islandshesteforening.

Eventaftaler indgås fremover udelukkende med private aktører, som tilfører islandshestemiljøet en ekstra dimension, hvor klubber ikke har mulighed for at byde ind fx pga. af økonomi.

Arrangører som afholder World Toelt, IceHorse Festival og Istölt Frederikshavn er eksempler herpå.

Afholdelse af ovalbanestævner er først og fremmest en opgave for klubberne
Det er bestyrelsens opfattelse, at afholdelse af ovalbanestævner først og fremmest er en opgave for klubberne.

Bestyrelsen holdning bunder i, at det er DI’s medlemmer og klubberne, som har finansieret uddannelse af dommere, udvikling af Icetest​NG, bidraget til Sporti, afholder Coda afgifter mv. og at dette ikke er sket med et kommercielt sigte, men for at DI´s medlemmer og klubberne kan nyde godt heraf.

Bestyrelsen håber, at private aktører fremover vil gå sammen med en eller flere klubber. Med ovennævnte er det derfor bestyrelsens håb, at kunne forene det bedste fra klubberne med de private stævnearrangører.

Se mere HER