NYHEDER

26/1-2022

Prøveordning med kommercielle stævner

Der gives, igen i år, mulighed for at private aktører kan afholde ovalbanestævner i Danmark.

 
Af Sportskomiteen

Det er bestyrelsens opfattelse at afholdelse af stævner først og fremmest er en opgave for klubberne, og vi anerkender, at afholdelse af stævner udgør en væsentlig faktor i mange klubbers økonomi. Bestyrelsens holdning bunder også i, at det er DI’s medlemmer og klubberne, som har finansieret uddannelse af dommere, udvikling af Icetest​NG, bidraget til Sporti, afholder Coda afgifter mv. og at dette ikke er sket med et kommercielt sigte, men for at DI´s medlemmer og klubberne kan nyde godt heraf.

Bestyrelsen har i flere år bakket op om afholdelse af stævnearrangementer arrangeret af private med et kommercielt sigte, hvor klubber ikke har mulighed for at byde ind pga. af økonomi, eller hvor der udbydes noget helt nyt som tilfører islandshestemiljøet en ekstra dimension f.eks. World Toelt, IceHorse Festival eller Nordic Ice Games. Disse arrangementer har en størrelse og en økonomi, som vi ikke ser klubberne byde ind med.

I Corona-året 2021 blev der åbnet for at private kunne afholde ovalbanestævner på prøvebasis.

Det er vi villige til at afprøve endnu et år for at give private aktører mulighed for at vise, at man kan tilføre stævneudbuddet nytænkning og måske et højere niveau.

Vi gør opmærksom på, at det er en prøveordning, som evalueres vinteren 2022/2023, hvor der skal tages stilling til om ordningen skal videreføres.

Vi opfordrer de private aktører til at samarbejde med klubberne om deres stævner, så vidt det er muligt.

 

For at komme i betragtning til at afholde et kommercielt ovalbanestævne skal følgende kriterier opfyldes:

Stævnerne skal have størrelse og høj kvalitet.

Stævnerne skal tilføre noget nyt til sporten.

Stævnerne skal have status af DRL/WRL

Der betales eventgebyr på 7000,- kr.

 

Det er naturligvis fortsat muligt at søge om afholdelse af events, som ikke er rangliste stævner.

Sådanne events vil også skulle tilføre islandshestemiljøet noget nyt eller være af en størrelse, som ikke gør det muligt for klubber at afholde. Også her betales eventgebyr på 7000,- kr.

Eventaftalerne og betalingen af de 7000,- kr. dækker:

  • Brug af Sporti
  • Brug af Koda/Gramex
  • Brug af ​rangliste
  • Brug af ​DI’s dommere
  • Brug af DI/FEIF-logo
  • Brug af Icetest​NG

 

Ud over eventaftalen skal de private arrangører selv betale forsikring af de frivillige:

– ansvarsforsikring

– lovpligtig arbejdsskadeforsikring

– rejseforsikring

– psykologisk krisehjælp ifm. skade/uheld

– retshjælpsdækning

 

Ansøgninger sendes til sportskomiteen@islandshest.dk

Seneste ansøgningsfrist for 2022 er 1. marts 2022, ansøgningerne evalueres løbende.

Læs mere om Eventkontrakter HER