NYHEDER

17/4-2023Forfatter: Kristina

Reagér på vurdering af hesteejendomme efter offentliggørelse af styresignal fra SKAT.

Som det vil være de fleste bekendt, er der nye ejendomsvurderinger på vej. I den forbindelse er det væsentligt at reagere hurtigt, hvis man ikke er enig i SKATs vurdering af ejendommen. Det vil derfor ligeledes være en god idé at sikre sig, at ejendommenes heste er registreret i CHR, således at en hesteproduktion fremgår af de offentlige registreringer på den enkelte ejendom.

Af Kristina Christensen

Mange hesteejere har været/er urolige for, hvordan deres ejendom vil blive vurderet.

Landsudvalget for Heste (LUH), som Dansk Islandshesteforening er medlem af, har bidraget med et høringssvar i forhold til styringssignal for vurderingerne.

Nu har SKAT publiceret det nye styresignal, og der er delvist lyttet til branchens argumentation. Grænserne for besætningsstørrelse fastholdes, men der er indarbejdet en mere reel vurdering af en hesteproduktion, der ikke udelukkende omhandler avlshopper og avlshingste. I styresignalet anerkendes nemlig også andre faser i hesteproduktionen såsom tilvækst, tilridning og forarbejdning af unghestene.

Baggrund

Der har længe været lagt op til ændringer fra SKATs side omkring vurdering af landbrugsejendomme. Særligt kategoriseringen af ejendommene som havende landbrugselement eller alternativt bolig- eller erhvervselement har betydning for indehavere af hesteejendomme. Der er nemlig en betragtelig forskel på såvel vurderingsprisen på jorden som grundskyldspromillen, alt efter hvilken kategori en hesteejendom placeres i.

SKAT havde indtil 9. marts et forslag til styresignal i offentlig høring. I dette forslag til styresignal kunne hesteejendomme først komme i betragtning under kategoriseringen ”landbrugselement” ved minimum 5 avlsdyr, og ville kun være sikret kategoriseringen ved minimum 20 avlsdyr. Ydermere defineredes avlsdyr meget snævert, således at der udelukkende var tale om avlshopper eller avlshingste.

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste opponerede mod SKATs opfattelse af en hesteproduktion i et svar på den offentlige høring, da det er opfattelsen, at hesteproduktion er meget bredere end blot tilblivelsen af et føl. Ligeledes har Landsudvalget for Heste og SEGES Heste den opfattelse at hesteproduktion ikke er kvantitativ men kvalitativ, og bør kunne komme i betragtning som en produktion fra en besætningsstørrelse på 2 heste, og bør sikres landbrugselement ved en besætningsstørrelse på 10 heste.

I det nye styresignal som SKAT har publiceret, er der delvist lyttet til branchens argumentation.

Det er vigtigt at reagere hurtigt!

I løbet af foråret vil mange landbrugsejendomme modtage skrivelser fra SKAT, hvor de enkelte ejendomme vurderes i henhold til det nye styresignal. I den forbindelse er det væsentligt at reagere hurtigt, hvis man ikke er enig i SKATs vurdering af ejendommen.

Der vil typisk være en frist på 14 dage til at reagere med en klage over vurderingen.

Idet mange endnu ikke har fået registreret besætningernes heste i CHR, så vil der ganske givet være en del hesteejendomme, hvor SKAT ikke kan se noget landbrugselement. Det vil derfor ligeledes være en god idé at sikre sig, at ejendommenes heste er registreret i CHR, således at en hesteproduktion fremgår af de offentlige registreringer på den enkelte ejendom.

Har du behov for hjælp og for at læse mere?

Skulle der være behov for hjælp til udfærdigelse af klager, så har de lokale landbrugscentre under DLBR eksperter, der kan kontaktes.DLBR landbrugscentre HER

Se oprindeligt forslag til styresignal fra Skattestyrelsen HER

Se Høringssvar fra Landsudvalget for Heste og SEGES Heste HER

Se det gældende styresignal fra Skattestyrelsen HER 

Kilde: Seges Heste Facebookside