NYHEDER

10/5-2022

Nyt fra FEIF konference i Oslo den 29. april og 1. maj 2022

FEIF-Konferencen var i år helt anderledes, end den plejer at være. Normalt afholdes den i februar sammen med generalforsamlingen. Generalforsamlingen er det forum, hvor der også stemmes om de ændringer, som man hvert år den 1. april kan se i årets reviderende Rules and Regulations.

Selve generalforsamlingen og afstemninger om ændringer i Rules and Regulations skete ved et virtuelt møde i februar, således at Rules and Regulations kunne udkomme som vanligt med de sidste nye ændringer pr. 1. april.

I februar blev Rune Hansen valgt ind i Breeding Committee, Dina Rosenberg Asmussen i Sports Committee og Jens Iversen blev valgt ind i Arbitration Committee. Alle de mere fremadrettede diskussioner var så henlagt til dette fysiske møde (konferencen) den 29. april -1. maj i Oslo.

På konferencen holder hver afdeling af FEIF sine egne møder. De forskellige afdelinger er Sport, Avl, Leisure, Ungdom, Uddannelse og formandsskaberne. Normalt er der også her nogle ting, der skal findes en løsning på.

I sporten var NM i Finland aktuel. Det blev bestemt, at en rytter ikke kan deltage i både Gæðingakeppni og Sport på den samme hest. Derudover er det bestemt, at alle dommerne kommer fra de nordiske lande, således to fra Danmark. Der var meget fokus på hestevelfærden for hestene i sporten. Helt aktuelt blev lydtrykket fra publikum og ned på selve banen diskuteret og hvordan hestene bedst muligt kan beskyttes.

I avlen var de unge hingstes testikelmål blandt andet til debat. Det blev bestemt, at 3 års hingste med et TSW (Total Scrotal Width) mindre end 8 cm, ikke skal have et rødt T i WorldFengur, sådan som de får lige nu. På magasinettolt.dk finder du lige nu en artikel om emnet.

Ved VM i 2023 i Holland vil der ikke blive bygningsbedømmelser. De bygningsbedømmelser, som avlshestene kommer med til VM, vil være dem der bliver brugt. Noget af tiden med avlshestene til VM vil blive brugt til at afholde seminarer og oplysning om avl og bedømmelser. Der var stor interesse for at fastlægge avlsmål for især hingste men også hopper for over en bred kam at forbedre avlen.

Desuden fortalte Tyskland at de indfører afstamningskontrol på alle føl.

I formandsdrøftelsen drøftede man nedgangen i medlemsantal under COVID -19. Alle lande oplever det, som vi også ser i Danmark, at medlemstallet nu igen stiger støt. Der var diskussion af, hvordan man arbejder med at forene klubarrangementer med private aktørers stævner. En situation, som flere af landene kender til. Derudover var der en del tale om rammesætning af foreningernes brug af SoMe. Det er vigtigt at kommunikationen på disse medier har den rigtige afsender og at siderne stammer fra foreningerne og ikke fra enkeltpersoner.

Der var også fremlæggelse af at World Fengur har brug for en højere betaling pr. medlem fra de respektive lande. Det var der fuld opbakning til. Det medfører at vi nu skal til at betale en euro pr medlem. Ved at forhøje landenes bidrag til 1 euro pr medlem, vil driften af WF igen hænge sammen økonomisk. Derudover ser man ind i en større fornyelse og opdatering, som ikke er indeholdt i dette tilskud, men hvor den islandske stat foreløbig kommer med nogle midler. Der vil komme mere om dette senere. Du kan læse en baggrundsartikel på magasinettolt.dk om emnet her.

Alt i alt en god konference – hvor det altid er spændende og givende at møde de andre landes repræsentanter og udveksle synspunkter og finde områder, hvor vi kan understøtte hinanden.

Se også omtalen af konferencen på FEIFs hjemmeside HER

/Sekretariatet og Bestyrelsen