NYHEDER

19/9-2023Forfatter: Kristina

Referat fra virtuelt avlermøde den 13. september 2023

Den 13. september 2023 blev der afholdt et virtuelt avlermøde om udkast til revideret Stambogsreglement med tilhørende vejledning som udsendt d. 8 september til alle DI medlemmer og offentliggjort på DIs hjemmeside.

Mødet var åbent for alle, uanset medlemskab af DI. Moderator var advokat Christian Holck.

Formanden for avlskomiteen oplyste om baggrunden for fremlæggelse af et revideret Stambogsreglement: Fødevarestyrelsen havde bekræftet, at DIs Stambogsreglement var i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Samtidig havde Fødevarestyrelsen givet DI ret i, at der var et par punkter, hvor forvaltningen af Stambogsreglementet var uhensigtsmæssig – nemlig vedr. forvaltning af EU-hingste og muligheden for at tilkøbe en opgradering af hestepasset. Derudover var DI blevet bedt om at lave et klagesystem, som kan håndtere klager fra avlere og mellem avlere. Endelig havde DI længe ønsket at gennemskrive  Stambogsreglementet, så det blev mere læsevenligt.

Avlsformanden sagde videre, at det fremlagte Stambogsreglement var DIs svar på Fødestyrelsens afgørelse. Man havde i det fremlagte udkast til det opdaterede reglement fokuseret på at ændre reglementet, så kravet til godkendelse af EU hingste blev imødekommet. Det havde som afledt effekt, at Avlskomiteen fandt, at afkom efter EU-hingste fremover skulle have pas med sorte omslag, da de ikke lever op til de danske avlskrav til hingste. Det ville dog være muligt at opnå rødt omslag, hvis hingsten selv blev kåret eller hvis afkommet selv gennemgik en kåring. Man havde således IKKE ændret ved væsentlige aspekter af DI Stambogsreglementet, som traditionelt havde bred opbakning blandt avlerne, herunder kravet til avlshingstene.

Avlsformanden understregede at ændringerne havde begrænset rækkevidde. Langt de fleste afkom (94 pct. i 2023) ville ikke blive berørt af ændringerne, hvis avlerne fortsatte med at avle, som de gjorde nu. I 2023 blev der således født 60 afkom efter EU-hingste ud af en samlet årgang på 2100 føl. Ændringerne var således primært interessante for de få som ønskede at anvende EU-hingste eller andre hingste, som ikke lever op til kravene i DIs Stambogsreglement.

Der var mange spørgsmål til udkast til Stambogsreglement fra deltagerne. Blandt de mange spørgsmål kan nævnes:

  • Import af heste fra Island og disse hestes indplacering i stambogsklasserne:
   Svar: Heste fra Island ankommer med blåt pas og beholder det udstedte pas.
  • Indplacering af hopper i stambogsklasserne:
   Svar: Hopper indplaceres i den klasse, de kommer fra i deres oprindelsesland. Der er ingen krav til hopperne, blot at de skal være 3 år for at være avlsberettigede. Hopper fra Anhang i Tyskland vil blive indplaceret i Åben klasse i DK. Hingste fra avlsklassen i Tyskland vil blive indplaceret i Registerklasse og hvis de lever op til kravene i Avlsklasse, vil de gå op i den, ellers vil de forblive i Registerklasse på lige fod med de danske hingste, som ikke lever op til kravene i Avlsklasse.
  • Indplacering i stambogsklasse af afkom efter EU-hingste i Registerklassen:
   Svar: Afkom vil blive placeret i Åben klasse- ligesom afkom efter andre hingste der ikke lever op til kriterierne for Avlsklasse.
  • Relevansen – og lovligheden – af differentiering af farven på hestepassets omslag:
   Svar: Målet er at kunne skelne mellem heste, som lever op til kravene i DIs avlsprogram mht. hingstens kåring og dermed avlsværdi, og de som ikke gør. Det er vigtigt for købere, at der er gennemsigtighed om hestens forældres meritter. Lovgivningen vedrører indholdet af hestepasset, hvor alle hestepas skal have samme indhold, ikke omslagets farve. De fleste andre avlsforbund i Danmark anvender kvalitetsstempler snarere end forskellige farver på omslag af hestepas. Det er også en mulighed.
  • Betydningen af et sort omslag i forhold til deltagelse i stævner og andre arrangementer.
   Svar: Bestyrelsen finder at alle ren-racede islandske heste skal kunne deltage i stævner og arrangementer. Det skal klargøres i det fremlagte.
  • Hvorfor farven på hestepassets omslag ikke var beskrevet i stambogsreglementet, men alene fremgik af vejledningen.
   Svar: Målet havde være at have et kort Stambogsreglement, som beskrev avlsprogrammet. Farven på omslagene var en afledt effekt og hørte derfor hjemme i Vejledningen. Dette spørgsmål vil nu også blive overvejet.
  • Hvorfor et hestepas, hvis formål er identifikation af hesten, tillige skal bruges til afspejle avlsprogrammet (”bruges som kvalitetsstempel”).
   Svar: Et centralt punkt i DIs avlsprogram er selektion af hingste. Når man stiller krav til hingstenes kvalitet, bør det også reflekteres på en måde, så det er tydeligt for alle. Forslaget er forskellige farver på omslag på passet, det kan også være noget andet, som på anden måde gør, at forbrugerne kan skelne.
  • Medlemskab af DI som betingelse for at kunne stille til FEIF-kåring i Danmark:
   Svar: Da der ikke er krav om kåring for at blive optaget i Stambogen (alle heste optages i Stambogen), må man ifølge lovgivningen gerne stille krav om medlemskab for at deltage i en kåring. Andre danske avlsforbund har samme regel.
  • Hvad mener FEIF om, at de enkelte lande har nogle nationale regler?
   Svar: FEIF’s regler er rammer. Hvert land må gerne have sine egne yderligere nationale regler.

  Spørgsmålene og kommentarerne på mødet afspejlede, at der i DI er en gruppe avlere, som ønsker fri avl – dvs. at avlerne frit vælger hingste, og der ikke i Stambogsreglementet stilles krav til hingstenes kåring og avlsværdi, samt at afkom efter kårede hingste og ikke kårede hingste gives samme farve pasomslag.

  Avlskomiteen takker for deltagelsen, forslag og kommentarer.

  Avlskomiteen overvejer nu de mange kommentarer og mulighederne for at styrke og tydeliggøre Stambogsreglementet forud for næste møde med avlerne (d. 27. september red.). Komiteen anerkender, at der en gruppe avlere, der ønsker at drøfte fri avl, men formålet lige nu, er de begrænsede ændringer, som følger af Fødevarestyrelsens afgørelse, og som ikke berører kernen i Stambogsreglementet.

  /Avlskomitéen

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning


KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne