NYHEDER

25/1-2024Forfatter: Kristina

Resume: Bestyrelse– og komitedag 20. januar 2024. 

Hvert år mødes komiteerne, formand, næstformand, ansatte på stambogskontoret og sekretariatet til en “Komitédag”. En rigtig hyggelig dag, hvor nye og erfarne frivillige i komiteerne lærer hinanden at kende og drøfter DIs prioriteter for det kommende år baseret på de rammer, som blev fremlagt på Generalforsamlingen. Komiteerne drøfter, hvilke opgaver der er – lægger planer – også for kommende år, og drøfter, hvem der gør hvad.

Det var en dag, hvor man kunne høre diskussioner om fremtidig strategi for gennemførelsen af tiltag for hestevelfærd, mulige strukturændringer herunder forhold mellem klubber og forening, adgangsforhold for ridning i naturen og kommunikation på Facebook. Der var diskussioner i gulvhøjde og i de højere luftlag, om hvordan og hvorledes ting skal gribes an.

DIs formand Sus Ulbæk indledte med en status på, hvilke større emner, der optager bestyrelsen i 2024, herunder bl.a. hestevelfærd, etiske retningslinjer og struktur.

Om emnet hestevelfærd understregede Sus Ulbæk, at forbedring af hestevelfærd er en proces, som er kommet for at blive. At vi er midt i en kulturforandring – og den stopper ikke her. Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden med at fremme en stærk og god kultur om bedre hestevelfærd i takt med, at vi bliver klogere – det handler ikke om at skamme hinanden ud. DI har sat en række initiativer i gang både i Danmark, men også i FEIF – hvor der nu er en åben dør for yderligere styrkelse af hestevelfærd. Det bliver et stort emne på FEIFs årsmøde i februar.

Hestebranchens svar på Dyreetisk råds rapport kommer i marts. Ambitionen er klar – vi skal tilpasse vores sport til hestene. Det bliver op til hvert forbund at arbejde videre med de særlige udfordringer, som knytter sig til forskellige typer af hestesport, lød det.

“Etiske retningslinjer” – både for omgang med heste og mellem hestefolk – står højt på to-do-listen for alle i DIs organisation. Her ligger et stykke arbejde i, at forventningsafstemme og få noget ned på papir og ud i praksis om, hvordan det forventes, at man behandler hinanden og vores heste. Dette med afsæt i FEIFs etiske retningslinjer. Herunder blev emner som whistleblower-ordning og konflikthåndtering på de sociale medier blev drøftet. Hvad er grænsen og hvad er god stil?

Herefter gik hver komité for sig, for at drøfte strategier og planer – Hvad skal prioriteres, hvordan og hvem skal gennemføre opgaverne i dette og kommende år.

I samtlige komiteer og bestyrelse er der fokus på hestevelfærd og gennemførelsen af nye tiltag. Løbende vil nye initiativer iværksættes. Hver komite vil løbende informere om arbejdet til bestyrelsen og bredere. Alle komiteer, udvalg og bestyrelse skal tilbydes det samme kursus i Hestevelfærd, som der i øjeblikket tilbydes alle lokalklubber.

Strukturdebat

Generalforsamlingen vedtog i november at genoptage strukturdebatten. Emnet bunder i, at vores organisation både er et forbund og en forening. Mange er kun medlem via en klub.

Strukturudvalget havde sit første møde. Udvalget består af Caroline Trane, Mie Trolle, Pernille Svendsen (sparring) og Dorte Præstholm Schneider. Udvalget drøftede kommissorium og emner som:

– Skal vi have ens medlemsskab for alle og gøre DI/klub medlemsskab mere attraktivt for alle?

– Hvad med de, der hverken er medlemmer af det ene eller det andet, men nyder godt af DI og alle de mange frivilliges aktiviteter, e.g. avlere, som ikke er medlem?  

 -Er der et “free rider” problem, og hvori består det?

– Den politiske indflydelse – jo flere vi kan sige, vi er, jo større sandsynlighed for at politikerne vil lytte fx i adgangsproblematikker i naturen.

Udkast til Kommissorium for strukturudvalget er inden længe at finde her på hjemmesiden.

Ønsker du at bidrage med indlæg til strukturudvalget, kan du kontakte formand for strukturudvalget Caroline Trane på ct@islandshest.dk eller DIs næstformand Dorte Præstholm Schneider.

Har du spørgsmål til vores bestyrelse eller komiteer kan du for en stor dels vedkommende finde svaret her på hjemmesiden.

Eller find kontaktoplysninger her

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning

Køb din billet med Early Bird rabat
inden d. 1. marts.

KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne