NYHEDER

8/3-2023Forfatter: Kristina Christensen

Ridesportens adgang til naturen og politiske tiltag i Ridespor Danmark

Ridespor Danmark er et projekt finansieret af Danmarks Idrætsforbund.  Her kan du læse om nogle af de tiltag, som Ridespor Danmark har arbejdet med i 2022. 

Af Tove Urup Madsen, projektleder i Ridespor Danmark.

Projekt Ridespor Danmark startede i 2018. Det er primært finansieret af Danmarks Idrætsforbund og er hægtet op på både Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund.

Opdraget i projekt Ridespor Danmark er at arbejde overordnet politisk på at forbedre natur- og motionsrytteres adgang til naturen – uanset hvilken størrelse hest, du sidder på.

I projektet kan jeg dykke ned i enkeltsager, som på den lange bane gavner fællesskabet.

Har du en sag, hvor I lokalt er stødt på modstand i forhold til kommune eller stat så kontakt mig gerne. Find mine kontaktoplysninger nederst på siden.

At ride i naturen er for de fleste dér, hvor de store rideoplevelser findes

Imidlertid er det i stigende grad blevet vanskeligere at få disse naturoplevelser fra hesteryg, da stat, kommuner og fonde hegner i stigende grad. Vi har kun lige set toppen af isbjerget på nuværende tidspunkt.

Det er velkendt, at der i regi af naturnationalparkerne, skal opsættes rigtig meget hegn og der skal udsættes store græssere, som medfører, at langt de fleste ryttere vil fravælge at ride der. Men i ”urørt skov” vil vi også mange steder komme til at se hegn på lige fod med naturnationalparkerne.

I DI og Ridespor Danmark forsøger vi at opponere mod disse tiltag. Det gør vi ved blandt andet at lave høringssvar og rette direkte henvendelse til Folketingets miljøordførere og ministre.
Vi er ikke imod natur og øget biodiversitet, men vi ønsker at finde løsninger, så vi ikke mister vores adgang.

Rytterne er de mest restriktivt regulerede i forhold til adgangsreglerne – og da vi ikke længere udvises samme imødekommenhed i de statsejede skove, har vi behov for at kunne færdes sikkert andre steder. Derfor er en lovrevision af adgangsbestemmelserne nødvendig, således vi bliver sidestillet med cyklisterne i loven.

Desværre har miljøminister Magnus Heunicke sat arbejdet med en lovrevision i bero. Det er vi særdeles skuffede over, og forsøger sammen med DIF at lægge pres på ministeren.

Tiltag som Ridespor Danmark har arbejdet med i 2022

Januar:        Møde med miljøminister Lea Wermelin vedr. Rytternes bekymringer i forhold til Naturnationalparker

Februar:      Brev til alle miljøordførere vedr. ridesportens adgang til naturen

Marts:           Replik fra Rideorganisationerne på Altinget

April:             Deltagelse i Høring i Folketinget vedr. Naturnationalparker

April:             Høringssvar ”Lovgennemgang – bedre adgangsforhold”

Maj:                Høringssvar ”Udkast til Natura 2000 planer”

August:         Høringssvar vedr. urørt skov

Skovbrugerråd

Vi er meget langt med at have fundet rytterrepræsentanter til de nye skovbrugerråd. I dette arbejde er det ligegyldigt, om man er medlem hos enten DI eller DRF. Det vigtigste er, at man vil arbejde for rytterne generelt og ser de øvrige skovidrætter som samarbejdspartnere.

Der bliver lavet et fælles møde for alle idrætsrepræsentanter den 13. maj i Kolding (invitation kommer fra DIF) og efterfølgende vil vi holde møder for rytterrepræsentanterne.

Læs mere her: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/borgerinddragelse/brugerraad/

Bruger du kortet over danske ridespor?

For at rytterne kan danne sig et overblik over de ridespor, der findes på forskellige platforme, har Ridespor-Danmark udarbejdet et kort, der samler ruterne. Kortet findes her: https://www.ridespor-danmark.dk/

Jeg ved, at der er flere ruter, men disse ruter er ikke meldt ind til Den Fælles Friluftsdatabase, og kan derfor ikke ”høstes”.

Har du kendskab til en lovlig rute, som ikke er med på kortet, så ret gerne henvendelse til tove@islandshest.dk. Så tager vi en dialog, om det er muligt at få ruten med.

Med venlig hilsen
Tove Urup Madsen

Ridespor Danmark
tove@islandshest.dk

Telefon: 61407225