NYHEDER

9/8-2021

Sæt kryds – Generalforsamling 2021

Dansk Islandshesteforening afholder generalforsamling lørdag d. 13. november i tidsrummet 13.00 – 17.00.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt og med elektronisk afstemning. Mere information herom følger.

Jvf. Dansk Islandshesteforenings vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet, være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. september. Forslag kan sendes til formand Sus Ulbæk på mail su@islandshest.dk

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Vel mødt!