NYHEDER

25/11-2022

Spændende mulighed: Bliv en del af Friluftsrådets børne- og ungepolitiske netværk

Friluftsrådets børne- og ungepolitiske netværk skal inspirere til mere samarbejde og videndeling mellem organisationerne i Friluftsrådet om børn og natur.

Det børne- og ungepolitiske netværk er dannet med afsæt i Friluftsrådets formål, værdigrundlag, strategi og vedtagne politikker.

Netværkets formål er at:

  • Inspirere til mere samarbejde og videndeling mellem organisationerne om børn og natur.
  • Inspirere til og videndele om arbejdet med børn og unge i foreningslivet.
  • Styrke det politiske arbejde for de danske børns friluftsliv og oplevelser i naturen.

Læs mere om netværket i kommissoriet for børne- og ungepolitisk netværk

Sæt første mødedato i kalenderen allerede nu

Bemærk, at første møde i Børne- og ungepolitisk netværk er den 17. januar 2023.

Er du interesseret, så skriv til natur@islandshest.dk eller ring til formand for Natur- og breddekomitéen Caroline Seehusen. Man skal ikke tilmelde sig direkte til Friluftsrådet.