NYHEDER

25/5-2021

Status på CEM screening

Delresultater – Fortsæt med at teste! og besvar meget gerne spørgeskema!

Af Stambogsfører Kristiane Klindt

 

OBS: Artiklen er opdateret med nyeste screeningresultater pr. 9/6 2021.

Bedækningssæsonen er kommet godt i gang trods udfordringer med at få testet hingste og hopper for CEM. Der er også travlhed på Statens Serum Institut (SSI) med CEM-prøver fra islandske heste.

Dansk Islandshesteforening er, som det er de fleste bekendt, med i et større projekt drevet af Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) omkring CEM. Dette projekt handler om flere aspekter af CEM-infektionen.

Projektet har flere formål:

1) Screening for CEM i den danske islandsheste population,

2) optimering af diagnostik herunder resistensanalyse og genetisk typning, samt

3) opsporing af smitteveje og evaluering af teststrategi og behandlingseffekt

 

Sceeningen startede ca. 1. februar 2021, og vil give værdifuld information om CEM-bakteriens udbredelse i den danske population af islandske heste.

Indsamling af viden om smitteveje, behandlingseffekt og teststrategi er noget af det, der nu også arbejdes med i projektet. For at blive klogere på disse områder, er det vigtigt at indhente information om, hvordan heste tidligere smittet med CEM, er

-blevet behandlet,
-testet,
-hvilke heste, de har gået sammen med samt megen anden information i relation til disse tidligere smittetilfælde.

Den viden har ejerne af heste, der i 2020 eller eventuelt i 2019 eller 2018 har været diagnosticeret med CEM og behandlet derfor.

Den viden er vigtig, og derfor har lektor og dyrlæge Mette Christoffersen på Københavns Universitet (KU) lavet et spørgeskema til hhv. hingste og hopper, som vi meget gerne vil have ejerne af disse heste til at udfylde via nedenstående links.

Vi vil gerne opfordre ALLE der har haft en CEM-positiv hest (2020, 2019 eller 2018) til at besvare disse spørgeskemaer. Alle informationer behandles fortroligt og anonymt. Informationen anvendes udelukkende med henblik på at blive klogere på mulige smitteveje samt forbedre behandlings- og testanbefalingerne.

Hopper: https://da.surveymonkey.com/r/CEM_Islandskehopper

Hingste: https://da.surveymonkey.com/r/CEM_Islandskehingste

 

Foreløbige screeningsresultater

Status på selve screeningen er, at ca. 1850 heste er blevet testet.

Der er pr. 9. juni 2021 fundet i alt 34 positive heste indtil nu. Disse fordeler sig på ca. 340 hingste og ca. 1500 hopper samt vallakker og føl.

På baggrund af indsamlede data må det anses for sandsynligt, at der vil blive fundet flere CEM-positive heste inden screeningen er afsluttet. En væsentlig årsag er, at der ikke på forhånd var klinisk mistanke om CEM hos nogle af de positivt testede heste.

Nogle vil måske tænke, at 34 positive dyr ud af ca. 1850 testede dyr ikke er meget, men eftersom, der kun skal ét positivt individ til at starte en hel smittekæde, så burde det være klart, at det faktisk er et ret stort antal dyr indtil nu. Ligeledes er der beskrevet ”udbrud af CEM” i Europa på ned til 10 positive individer – og vores screening har foreløbig fundet 34 positive!

 

I screeningen er vi godt på vej

I Danmark blev der bedækket ca. 2100 hopper i 2020. Det optimale for at kunne eliminere CEM i populationen hurtigst muligt er, at ALLE avlsdyr plus eventuelle kontaktdyr testes.

I screeningen er vi nu ved at være langt, men ikke alle avlsdyr er testet endnu.

Det kan der være flere grunde til.

Det kan være, at:

  1. hoppeejere venter med at teste, indtil hopperne har folet/kort før hoppen afleveres hos hingst
  2. ejere anser det for unødvendigt, at teste hopper der skal insemineres
  3. nogle test analyseres på andre laboratorier end SSI.

 

Til det første punkt skal vi bare længere hen på sommeren. Så kommer disse hopper automatisk med i screeningen.

Til det andet punkt er det vigtigt at være klar over, at alle avlere har et fælles ansvar for at få afdækket omfanget af CEM-bakteriens udbredelse i populationen. Dette er forudsætningen for, at vi kan komme CEM helt til livs, og derfor skal hopper, som insemineres, også testes, fuldstændig ligesom hopper, der skal bedækkes.

Vedrørende det tredje punkt vil vi gerne kraftigt opfordre ejerne til, at indberette deres CEM-resultater fra andre laboratorier end SSI. Man kan enten indberette dem til SSI eller til os, således at disse resultater kan indgå i det samlede projekt og i de fælles bestræbelser på at afdække og eliminere CEM i populationen. Sådanne oplysninger vil selvfølgelig blive behandlet anonymt og fortroligt, men de vil have stor betydning at få med.

Med baggrund i disse informationer vil vi gerne opfordre kraftigt til, at alle fortsat får deres hopper og hingste testet i år. Det er billigt i år, og vi får samlet data ind om, hvor udbredt smitten er i vores bestand og dermed mulighed for at bekæmpe infektionen.

 

Læs mere: Retningslinjer vedr CEM for alle avlere i 2021

Læs mere: Spørgsmål og svar vedr. CEM 2021