NYHEDER

3/6-2021

Stor tilslutning til onlinemøde om DIs Ryttermærker

Over 3o tilmeldte fra klubber over hele landet

Af Anne Soelberg, uddannelsesmedarbejder Dansk Islandshesteforening

200 islandshesteryttere er indtil videre enten gået i kast med Ryttermærke 1 eller har taget det, men endnu flere kan have glæde af at komme i gang.

Det var baggrunden for, at Klubkomitéen og DI afholdte online informationsaften om DI´s Ryttermærker torsdag d. 27.5. 2021.

Tilslutningen var god – 21 forskellige lokalklubber med stor geografisk spredning var repræsenteret.

På mødeplatformen Teams brugte deltagerne knap 2 timer sammen med Julie D. Sørensen fra Klubkomitéen, DI´s uddannelsesansvarlige Anne Soelberg og Ryttermærkeinstruktør, Louise Mølbak, som i foråret afsluttede Ryttermærke 1 i lokalklubben Skinfaxi. Anne Sofie Huusmann Jepsen, også fra klubkomitéen, stod for teknikken.

Introduktion til Idrættens E-læring

Deltagerne fik en introduktion til Ryttermærkernes baggrund, formål, målgruppe og udformning.

Det blev vist, hvordan det teoretiske materiale, som tilgås gennem Idrættens E-læring drevet af Dansk Idrætsforbund, ser ud, og emnerne i de enkelte Ryttermærker blev præsenteret.

Da tanken med informationsaftenen var at gøre flere klubber nysgerrige på Ryttermærkerne og på, hvilken værdi, de kan have ude i den enkelte klub, fortalte Louise Mølbak dernæst om sit forløb i Skinfaxi.

Louise fortalte hvordan hun og hendes elever har mødtes til online teori en række aftener med 14 dages mellemrum i løbet af vinteren for derefter at mødes fysisk med deres heste til den praktiske del af undervisningsforløbet og den afsluttende prøve.

Et ryttermærke-forløb kan laves som hver klub finder det aktuelt

Beskrivelsen af forløbet i Skinfaxi tjente som inspiration til den konkrete udførelse af et Ryttermærkeforløb, da der kan være mange måder at planlægge et forløb på. Materialet er netop tænkt til at kunne bruges, som hver klub finder aktuelt.

Mange af deltagerne ved onlinemødet havde gode spørgsmål til bl.a., hvordan man gør, hvis man gerne vil i gang med at afholde et Ryttermærkeforløb i sin klub. Stemningen var positiv, og nogle af klubberne med erfaring i at arrangere et forløb omkring Ryttermærkerne opfordrede andre til at kaste sig ud i det.

Som opsamling på informationsaftenen er der nu udarbejdet et Q & A-ark med spørgsmål og svar til Ryttermærkerne. Se nødvendig information for både ryttere og arrangører, herunder læringsmål for Ryttermærkerne nederst på siden her.

På hjemmesiden ligger ligeledes en beskrivelse af to eksempler på forskellige Ryttermærkeforløb og en vejledning til den enkelte elev, der forklarer, hvordan man opretter sig som bruger på Idrættens E-læring. Vejledningen findes både som skriftlig beskrivelse og videovejledning.

Vi fra DI og Klubkomitéen håber, at mange flere vil få glæde af Ryttermærkerne fremover.

 

Læs mere via disse links:

 

OM DI´S RYTTERMÆRKER

TIL ARRANGØRER

TIL RYTTERE

LISTE MED INSTRUKTØRER

Q & A OM DI RYTTERMÆRKER