NYHEDER

2/10-2019

Tid for tilmelding af delegerede til årets generalforsamling

Den 1. november 2019 er sidste frist for at indrapportere delegerede til DIs generalforsamling. Det gøres ved at sende en mail til sekretær Helle Mogensen på helle@islandshest.dk.

Af vedtægternes §11 Stk. 6 fremgår det: Islandshesteklubber kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde af et delegeret medlem af pågældende islandshesteklub på baggrund af mandat fra islandshesteklubbens bestyrelse. Islandshesteklubberne skal senest den 1. november skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede kan udøve stemmeretten. Hver islandshesteklub kan stille med én delegeret. Én delegeret kan kun repræsentere én klub.

Vel mødt til alle delegerede.

Årets generalforsamling afholdes d. 23. november i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia