NYHEDER

25/8-2023Forfatter: Kristina Christensen

To virtuelle avlermøder i september

Kære avlere,

Efter lang tids arbejde med et revideret stambogsreglement indkalder Avlskomitéen nu til virtuelle dialogmøder om det reviderede forslag.

Sæt kryds d. 13. september og d. 27. september.

Begge møder er åbne for medlemmer af Dansk Islandshesteforening og avlere af islandske heste.

På det første møde den 13. september, vil det reviderede Stambogsreglement blive præsenteret og der vil være en indledende drøftelse om forslaget. På det andet møde, den 27. september, fortsætter og afslutter vi drøftelserne.

Efter disse to møder vil Avlskomitéen fremsætte det endelige forslag, som efterfølgende vil blive fremlagt til afstemning for medlemmerne på generalforsamling i november 2023.

Det reviderede forslag til stambogsreglement samt vejledningen bliver offentlig tilgængeligt på DI’s hjemmeside under Nyheder så snart det er helt klar, i god tid inden møderne.

Dagsorden for møderne:

  1. Avlskomiteen præsenterer det reviderede forslag samt den udarbejdede vejledning.
  2. Dialog om det reviderede forslag

Advokat Christian Holch deltager som mødeleder.

Tilmelding senest dagen før det givne møde.

Alle tilmeldte vil modtage et link inden mødet senest på mødedagen.

Mødet vil blive optaget og gemt.

LINK TIL TILMELDING VIRTUELT AVLERMØDE D. 13. SEPTEMBER

LINK TIL TILMELDING VIRTUELT AVLERMØDE D. 27. SEPTEMBER

OBS: Mødet er gratis at deltage i. Men husk alligevel at gennemføre “købsprocessen” på sporti.dk, ellers kan vi ikke registrere din tilmelding.

På gensyn
Avlskomitéen