NYHEDER

23/3-2021

UDDANNELSE: Hvordan er det nu lige med den dér 3- års regel?

Dansk Islandshesteforening ønsker gennem løbende efteruddannelsestilbud at sikre, at alle vores instruktører kontinuerligt får mulighed for uddannelse ved relevante fagfolk, så de hele tiden er på forkant med den hastige udvikling, der sker inden for islandshesteridning.

3-årsreglen er et krav fra FEIF og en del af Matrixen, og der er krav om tidsbegrænsning for, hvor længe man kan stå på DI´s instruktør- og trænerliste uden efteruddannelse.

3-års reglen gælder for Aspiranter, B-instruktører, Instruktører samt C-trænere, som er omfattet af FEIF-matrixen og som står på DI’s instruktør- og trænerliste

Generelt:

    • Senest 3 år efter deltagelse i et uddannelseskursus skal man deltage i næste kursus i uddannelsessystemet (undtaget Instruktørkursus FEIF Level II og Level III)

 

    • Senest 3 år efter, at man har været på B-instruktør/C-trænerkursus, skal man bestå sine eksaminer.

 

  • Man har 3 forsøg – derpå må kurset tages om, hvis man ikke består.

 

Som minimum skal alle hvert tredje år deltage i et efteruddannelsesseminar eller -kursus for instruktører. Det kan være enten et FEIF- eller DI-seminar, en hestekongres eller ride- og teorikurser eller clinics udbudt af instruktører og trænere på FEIF Matrix Level 3 – listen eller tilsvarende niveau.

Slettes man fra listen og atter ønsker optagelse, kan man optages ved deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter og indberetning af disse. Linket til at indsende dokumentation (Tro -og loveerklæring) findes under fanen “Uddannelse” -” Efteruddannelse” på islandshest.dk HER

Dokumentation for deltagelse skal fremsendes til anne@islandshest.dk inden årets udgang. I modsat fald bliver man igen slettet af DI´s instruktør- og trænerlisten samt FEIF-matrix-listen.