NYHEDER

21/8-2018

Udkast til et nyt stambogsreglement

DI-AVL har arbejdet ihærdigt på et udkast til et nyt stambogsreglement. Nu ligger der et udkast klar, som kan præsenteres for medlemmerne.

I den forbindelse inviteres interesserede medlemmer til møde den 16. september på Fyn – Nærmere info om sted kommer!

Du har her mulighed for at høre om baggrunden for forslagene til ændringerne i reglementet, og du er velkommen til at komme med input. Deltagelsen er gratis. På sporti.dk. er tilmeldingen nu tilgængelig.

De største ændringer drejer sig i hovedsageligt om bedækningstilladelserne. I forslaget lægges der op til en friere avl under visse forudsætninger.

  • 2- og 3. års hingste kan få en 1-årig, ubegrænset bedækningstilladelse, hvis de har kårede forældre og et bluptal på 120 eller derover
  • Alle hingste som er kårede – uanset total og uanset alder, kan opnå ubegrænset bedækningstilladelse
  • Det bliver muligt at bruge sin egen, ukårede hingst til sin egen hoppe – der skal indløses én bedækningstilladelse pr. hoppe.
  • Alle hingste som ønsker bedækningstilladelse skal, som i dag, sundhedsgodkendes og findes fri for arvelige defekter og hingsten skal have en anmærkningsfri afstamningskontrol ved DNA. For hingste på 5 år og derover skal der også laves en spatrøngten. Og så skal der indbetales bedækningsgebyr til DI.

Stambogsklasserne, som i det nuværende reglement hedder registreringsklassen, åben klasse og avlsklassen foreslåes slettet, idet begreberne ikke længere bruges i praksis.

Der er tænkt i opstramning i indhold og læsevenlighed
Mange steder er der i udkastet en henvisning til FEIF’s regler. FEIF’s regler er “øverste myndighed”, så mange ting er fastlagt her, fortæller konstitueret formand for DI-Avl Mette Høj

-Der er strammet op på indholdet. Nogle ting stod nævnt flere gange i flere afsnit. Her har vi forsøgt at stramme op og forenkle. Nogle afsnit er røget ud, og indholdet skrevet ind i et andet afsnit i håbet om, at det kan give et bedre overblik og at reglerne fremstår enklere.

-Processen med revidering af stambogsreglementet har været, at Tea Fenger-Cederborg og jeg har været den arbejdsgruppe i avlskomiteen, der gennem et tæt samarbejde bl.a. med Sverige og Norges islandshesteforeninger har delt viden og i et forsøg på at ensrette reglerne, så avl og arbejde på tværs bliver nemmere. Dette arbejde har så resulteret i et udkast, som vi har præsenteret for en nedsat følgegruppe bestående af John Siiger Hansen, Maria Ammitzbøll, Rasmus Bovbjerg, Søren Madsen, Ingolf Nordal og Agnar Snorri Stefánsson. På baggrund af deres input har vi igen bearbejdet udkastet og rettet det til. Resultatet er det udkast, som nu er klar til at blive offentliggjort.

Arbejdet er dog ikke ovre endnu, for op til generalforsamlingen i november skal vi arbejde videre med medlemmernes kommentarer og input til reglementet. Vi håber derfor, at se rigtig mange interesserede til medlemsmødet og hører også gerne kommentarer til reglementet på mail og de sociale medier.

I forbindelse med den sidste kåring i Herning den 24.-26. august er I også velkomne til at fange os og komme med kommentarer til reglementet.

-Jeg er godt tilfreds med resultatet og synes vi er kommet langt. Jeg er selvfølgelig også spændt på, hvordan det bliver modtaget, afslutter Mette Høj.

Find udkastet lige her

OBS:

Dokumentet er opdateret den 24. august med tilføjelsen om kårede forældre under punkt 5.3, da det ved en fejl ikke fremgik i den første offentliggjorte version.