NYHEDER

6/2-2024Forfatter: Kristina

Udstyrskontrol i sporten 2024

Sportskomiteen orienterer: Fra 1. april 2024 indføres der minimum 25% udstyrskontrol på alle stævneaktiviteter og shows under DI. Dette sker efter Dyreetisk råds henstilling om øget fokus på udstyrskontrol i hestesporten, samt den voksende debat om hestevelfærd. 

Dette tiltag har primært betydning for DRL-stævnerne samt alle D-stævner, hvor dommerne i nogle tilfælde skal udføre mere udstyrskontrol. Events og shows som anvender DI eventkontrakter vil også fremadrettet skulle udføre minimum 25% udstyrskontrol på alle ridt.

Den helt store fordel af mere udstyrskontrol er, at sikre hestevelfærden, men samtidig indsamler vi også større mængde af data, hvilket gør evtuelle fremtidige regelændringer mere datadrevne og underbyggede.

Forsøgsordning fortsætter i 2024.

Der er i 2023 indsamlet data fra stævner, der har haft 100% udstyrskontrol. Forsøgsordningens formål har været at se om frekvensen af gule og røde kort øges, når alle heste tjekkes i udstyrskontrol. Derudover ville vi se, hvilken betydning det har for afholdelse af stævner – i form af ekstra tid og udgifter – når der udføres udstyrskontrol på alle heste til et stævne.

Status – tallene viser, at der ikke er en markant stigning af fundne skader på heste ved at lave udstyrskontrol på 100%. Dog er data ikke repræsentative grundet mængden af stævner, hvor der udføres 100% udstyrskontrol.

Da vi ønsker mere data til statistik, fortsætter ordningen i 2024. Ordningen med 100% udstyrskontrol er frivillig, og der gives ikke økonomisk kompensation til ekstra dommere.

Vi håber, at klubberne fortsat vil bakke op om forsøgsordningen, og i bedste tilfælde lave udstyrskontrol på så mange heste som muligt – dog som minimum på 25%.

Læs mere på TÖLT: Dansk Islandshesteforening fremlægger data fra udstyrskontroller efter Dyreetisk Råds udtalelse

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning

Køb din billet med Early Bird rabat
inden d. 1. marts.

KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne