NYHEDER

13/9-2022

Undersøgelse: Har du fem minutter?

Hvem er Dansk Islandshesteforenings medlemmer? Hvorfor er de medlemmer? Hvad afholder danske islandshesteryttere fra at blive medlem af Dansk Islandshesteforening?

Hvorfor en spørgeskemaundersøgelse?
DIs bestyrelse vil gerne blive klogere på, hvem det er, der er medlem af DI og hvorfor – ligesom vi gerne vil undersøge, hvad der afholder islandshesteryttere fra at blive medlemmer af vores forening.

Vi vil også gerne vide mere om tilfredsheden med DIs arbejde og have tilbagemeldinger på, hvad vi kan gøre bedre.

Har du fem minutter?
Til det formål har vi udarbejdet et spørgeskema, der er sendt til alle medlemmer og lokalklubber via mail.

Se efter den mail, der hedder “NY og TILRETTET Undersøgelse”. Husk også at tjekke spamfilteret og/eller uønsket post.

OBS: Der havde beklageligvis indsneget sig en fejl vedr. medlemsfordele i Dansk Hesteforsikring i den først udsendte mail. I dag gives medlemsfordelen som et stort sponsorbidrag til hele Dansk Islandshesteforening.

Sådan er undersøgelsen bygget op
Først ønsker vi at vide lidt mere om dig, som besvarer undersøgelsen, hvor mange heste du har og hvad du anvender den/dem til. Samtidig spørger vi ind til dit engagement i islandshestefælleskabet.

Til medlemmerne af DI, ønsker vi dernæst at vide lidt om, hvad der motiverer dig til medlemskab, og hvad du generelt synes om DIs arbejde.

Den sidste del af undersøgelsen er rettet mod islandshesteryttere, som ikke er medlem af DI. Vi søger at nå frem til jer via Facebook-grupper dedikeret til islandshesteryttere.

Hvordan formidles resultatet?
Resultatet af undersøgelsen vil blive fremlagt i oktober på TÖLT. Her vil vi også komme med forslag til at følge op på undersøgelsen.

Sådan gør du
Linket til spørgeskemaet kan kun anvendes 1 gang.

Undersøgelsen er anonym, og al data vil blive slettet efterfølgende.

Da det er første gang, vi afprøver dette format, er du velkommen til at sende en mail til Helle Mogensen på helle@islandshest.dk, hvis du oplever problemer. Vi vil i så fald forsøge at løse problemstillingen inden svarfristen, som er d. 18. september.

Til dig, der ikke har modtaget et link via mail – følg dette link
Gå til spørgeskemaundersøgelse