NYHEDER

5/5-2021

Vil du hjælpe med at indsamle viden om CEM-udbruddet sidste år?

Der er nok ikke mange ejere af islandske heste, som ikke er klar over, at vi havde et meget stort udbrud af CEM blandt islandske heste i sommeren 2020.

Som det også vil være langt de fleste bekendt, er vi nu i gang med en screening for CEM i vores population af heste. Der bliver i øjeblikket taget prøver til PCR på alle vores avlsdyr, for at afdække hvor udbredt bakterien er i populationen.

Vi ved fra de foreløbige resultater, at bakterien er derude. Foreløbig ikke i voldsom mængde, men den er til stede blandt vores heste og ved at lave denne screening, får vi mulighed for at stoppe de smittekæder, der ellers let vil opstå, og som ville kunne få infektionen ud af kontrol, ligesom det skete sidste år.

Selve screeningen er én del af det forskningsprojekt, som Dansk Islandshesteforening støtter og samarbejder med Københavns Universitet (KU) og Statens Seruminstitut om.

En anden del af forskningsprojektet består i, at blive klogere på smitteveje, behandlingseffekt og teststrategi med det sigte, at få elimineret sygdommen i fremtiden. I den sammenhæng kan historikken fra sidste års udbrud være en vigtig og god information.

Elektronisk spørgeskema

På den baggrund har lektor, dyrlæge, PhD, Mette Christoffersen fra KU, lavet et elektronisk spørgeskema til hhv. hoppe og hingsteejere, hvis dyr har været inficeret med CEM indenfor de sidste 3 år.

Spørgeskemaet består af tre dele: Generel information om ejer og hoppe, bedæknings-/insemineringshistorie samt CEM test og behandlingshistorie for de seneste 3 år.

DI vil gerne opfordre alle hesteejere med heste, der var positive i 2018, 2019 eller 2020 til at udfylde de elektroniske skemaer, som har relevans for deres inficerede dyr. Når man udfylder skemaet/skemaerne, bidrager man til den viden, projektet forsøger at samle ind til gavn og glæde for eliminationen af CEM blandt islandske heste i DK nu og i fremtiden.

Alle informationer vil blive behandlet anonymt.

OBS!!!
Det er vigtigt at understrege, at alle informationer givet i spørgeskemaerne, vil blive behandlet anonymt. Det er ligeledes vigtigt, at understrege, at oplysninger afgivet af hesteejere ikke på nogen måde vil blive brugt til at placere en eventuel opståen af smitte, ligesom den ikke vil kunne bruges i forbindelse med retslige sammenhænge. Oplysningerne vil udelukkende blive anvendt anonymt til forskningsbrug omkring CEM’s smitteveje og behandlingsmåder. Oplysningerne er omfattet af GDPR.

Tryk på det relevante link for at gå til spørgeskemaundersøgelsen:

Hopper: https://da.surveymonkey.com/r/CEM_Islandskehopper

Hingste: https://da.surveymonkey.com/r/CEM_Islandskehingste

 

Med venlig hilsen Stambogsfører Kristiane Klindt