NYHEDER

24/10-2022

Virtuelt møde om Klubkomiteens rolle og funktion

Alle lokalklubber er inviteret til virtuelt møde d. 9. november kl. 20-21.30.

 

Sidder du i bestyrelsen i en lokalklub, så kig godt efter i indbakken.

Der skulle meget gerne ligge en invitation fra Dansk Islandshesteforening.

Invitationen kommer, fordi vi rigtig gerne sparke fornyet liv i Klubkomiteen. En Klubkomite, som på en ny måde kan inspirere og udbygge klubbernes og DI’s fælles arbejde for den islandske hest, og som samtidig kan bidrage til et forstærket samarbejde og vidensdeling mellem klubberne. 

Formålet med mødet er at drøfte Klubkomiteens rolle og funktion, at fastlægge arbejdsopgaver/områder, som der er efterspørgsel efter i klubberne og forhåbentlig at finde personer, som vil hjælpe med at tage arbejdet videre i en ny Klubkomite. I er også velkomne til at sende invitation til personer, som I tænker vil gerne bidrage her. 

Tanken er, at drøftelsen d. 9. november munder ud i en fælles forståelse af Klubkomiteens rolle og en foreløbig liste over tiltag, som klubberne gerne ser Klubkomiteen arbejde med, som kan styrke klubberne i deres arbejde med islandshestefællesskaber. 

På gensyn og rigtig hjertelig velkommen.

Tilmelding via sporti her