Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk islandshesteforening

Læs mere om seneste nyt fra bestyrelsen. Nyt fra bestyrelsen nr. 6 juli 2019

På bestyrelsesmødet blev Rune Hansen budt velkommen som formand for Avlskomiteen og dermed nyt bestyrelsesmedlem. Han fortalte, at han havde fået en god og grundig overlevering fra Kristiane Klindt.

Sekretariatet har været til statusmøde med Danmarks Idrætsforbund og fået accept til at fortsætte arbejdet med projekt Ridespor. Seneste tiltag i det regi var deltagelse i Naturmødet i Hirtshals, hvor der blev netværket med forskellige politiske aktører, friluftsrådet, jægerforbundet, vandrelauget m.fl . Klubkomiteen arbejder med et projekt på Sjælland, hvor adgang for hestene i en nedlagt grusgrav er på dagsordenen.

Bestyrelsen har løbende drøftelser om økonomien og har aftalt at i forbindelse med det kommende års budget vil bestyrelsen anlægge en bredere synsvinkel på alle forhold for avlerne, herunder priserne for de enkelte ydelser på stambogskontoret, og se på mulige andre modeller for brugerbetaling.

Sportskomiteen fortalte om forberedelserne for de kommende to DM’er i henholdsvis Gædingakeppni på Hedeland, hvor folkene fra Faxi virkelige knoklede hårdt på at få skabt et fantastisk stævne, som løb af stablen den sidste weekend i juni. Flot og varmt og der blev kåret mange flotte danske mestre. Pt. er der fuld gang i de sidste forberedelser til afvikling af DM i Herning. Bestyrelsen accepterede den fremlagte plan og økonomi for deltagelsen i VM i Berlin. Som noget nyt skal Rune Svendsen med som landsholdstræner, idet Eliteudvalget selv har skaffet finansieringen til dette tiltag. Holdleder for Sport er Helle Brendstrup med to medhjælpere, og for Avl er det Rasmus Bovbjerg.

Formandskabet fortsætter arbejdet med projekt organisationsudvikling og der overvejes inddragelse af ekstern konsulent til at hjælpe processen videre. Det forventes, at der vil foreligge et diskussionsoplæg klart til generalforsamlingen.

Ryttermærkerne – som er et projekt i hovedsagen finansieret af Danmarks Idrætsforbund – blev drøftet i relation til et ønske fra Natur- og Breddekomiteen om at få tilrettelagt en uddannelse eller kurser for naturrytterne. Ønsket skal konkretiseres som et selvstændigt projekt, som kan budgetlægges for det kommende år. Pga. barsel er ryttermærkerne forsinket, og et specifikt naturryttermærke må afvente.

Der blev afholdt statusmøde mellem bestyrelsen og Hedelands projektgruppen i forbindelse med DM i GK, hvor også de interne revisorer deltog. Fase 1 er ved at være gjort færdig, og lige nu arbejdes på at finde finansiering til næste fase. Inden fase 2 kan igangsættes skal der udarbejdes tidsplan og budgetforslag inden projekt Hedeland kan søge yderligere midler ved bla de store anlægsfonde.

Endelig er den nye medlemsfolder på vej i trykken og vi forventer, at den er med i Herning til DM og til alle DIs arrangementer fremover.

Næste møde bliver et skypemøde den 19. august.

Mårslet, 9. juli 2019