Frilco Philippines Corporation

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk islandshesteforening. F.v. næstformand Caroline Thrane, formand for avlskomiteen Kristiane Klindt, formand for natur- og breddekomiteen Caroline Seehusen, formand Mie Trolle, formand for sportskomiteen Stine Weinreich og formand for klubkomiteen Jørn Hartvig.

 

Nyt fra bestyrelsen, Januar 2019

Bestyrelsen har afholdt sit første fysiske møde siden generalforsamlingen. De to nyvalgte medlemmer Jørn Hartvig (formand for Klubkomiteen) og Kristiane Klindt (formand for Avlskomiteen) blev budt velkommen.

Bestyrelsen byder ligeledes velkommen til Lisbeth Nielsen, der pr. 1. februar 2019 er ansat som ny bogholder i sekretariatet.

Formanden Mie Trolle orienterede om årets gang i bestyrelsen, og bestyrelsens forretningsorden blev drøftet og underskrevet:

Alle komiteer arbejder med at få færdiggjort deres aktivitets- og mødeplaner for 2019, og disse vil snart komme på hjemmesidens kalender.Der vil blive udarbejdet fælles sponsorkontrakter, som skal anvendes for alle områder i DI, ligesom der vil blive udarbejdet kontrakter til officials med beskrivelse af rettigheder og pligter, og med et særligt fokus på code of conduct.

Foreningshåndbogen er under revision, og vil være tilgængelig på DI’s hjemmeside i slutningen af januar2019.
Der arbejdes ihærdigt med Natursporsstrategien. Titlen på strategien er ændret fra Naturspor til Ridespor Danmark.

Traditionen tro deltager bestyrelsen i den årlige FEIF konference, som i år foregår i Berlin 1.-2. februar. DI har stillet 3 forslag til videre drøftelse med de øvrige lande: Et om ensartede regler for honorering af FEIFs sportsdommere, indførelse af human doping i reglerne, samt endeligt et forslag til drøftelse i FEIF-regi om VM, NM/Europæiske Mesterskaber og Landsmót i en 3-årig turnus fremfor som nu hvert 2. år.

Bestyrelsen har igangsat en proces, hvor der arbejdes med et forslag om ny organisering af DI, samt med medlemsrekruttering. Processen og medlemsinddragelse i arbejdet vil blive beskrevet og formidlet til medlemmerne og klubberne i løbet af det tidlige forår.

Avlskomiteen har haft 4 officials på FEIF uddannelse. Avlskomiteen vil ikke i 2019 arbejde med et forslag om et nyt stambogsreglement – den proces vil tidligst blive sat i gang i 2020. Komiteen har vedtaget kravene til VM udtagelse for avlshestene 2019, og mere information kommer på hjemmesiden inden længe.

Sportskomiteen igangsætter kursus for kommende sportsdommere og kursus for Gædingakeppni-dommere senere i januar, og endvidere at aftalerne er ved at være på plads for afviklingen af DM 2019 i henholdsvis Sport, Gædingakeppni og Alrid
Sportskomiteen planlægger informationsmøder med stævnearrangørerne i februar i både øst og vest Danmark, samt kursus i IcetestNG i første weekend af marts. Endelig er vaccinationsreglerne drøftet igen, og det er besluttet, at D-stævner og stævner og arrangementer på lignende niveau kan fortsætte efter de hidtil gældende regler, hvorimod A-, B og C-stævner (Ranglistestævner), samt blandede stævner, skal opfylde FEI / FEIF’s vaccinationsregler fra 1. januar 2019.

Vi kan byde velkommen til en ny klub, Smári, på Lolland. Klubkomiteen inviterer til klubmøde den 17. marts for klubberne. Invitation og program for mødet sendes til klubberne.
Planlægningen af aktivitetsugen er i fuld gang. Der bydes som vanligt på mange spændende aktiviteter, og det endelige program og anden information vil komme ud meget snart, og vil komme ud på hjemmesiden og på Facebook.

Natur og Breddekomiteen har sammen med projektmedarbejder Tove Urup i Projekt Ridespor Danmark deltaget i en del møder med en politisk dagsorden, fx med Jægerforbundet, SEGES, Landbrug- og Fødevare, Friluftsråd og andre. Der planlægges en arbejdsdag for Ridesporsfrivillige i marts måned. Kortværktøjet baseret på GIS er i fuld gang med at blive implementeret.

Bestyrelsen og Hedelandsgruppen har drøftet finansieringen af den nye 300 meter ovalbane og 20×60 meter opvarmningsbane, samt den tidligere tilvejebragte finansiering på 100.000 kr. fra DI af en fortsættelse af arbejdet imod en egentlig fondsansøgning for anlæggelse af stalde, aktivitetshus og multihal. Projektet mangler fortsat finansiering, som der skal arbejdes ihærdigt på fra alle sider. Projektet vil fremover have arbejdstitlen ”Trial-center Hedeland”.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt i forbindelse med FEIF konferencen i Berlin.

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet i det kommende år, og håber 2019 bliver et rigtigt godt nytår for Dansk Islandshesteforening.

Du vil i fremtiden kunne finde alle “Nyt fra bestyrelsen” på forsiden af islandshest.dk ved at klikke på den grønne firkant Dokumenter/Bestyrelse/2019

/Bestyrelsen d. 25. januar 2019