Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening

Nyt fra bestyrelsen nr. 4 – maj 2019

DI-B havde møde torsdag den 11. april 2019 på Skype.

Bestyrelsen drøftede den kommende kåringssæson, organisation og prissætning af kåringerne og forventningerne til antallet af heste. Der er enighed om i bestyrelsen, at kåringerne i Danmark skal gennemføres med et højt kvalitetskrav til faciliteterne, og selvom det så ud til, at der kom et begrænset antal heste til kåring 1 i Herning, så fastholdes kåringen med samme set-up, som der var lagt op til i indbydelsen til kåringen. Avlskomiteen havde været på Hedeland, og det lå nu fast, at kåring 3 blev gennemført på de nye baner – således er der igen udsigt til kåring på Sjælland.

Bestyrelsen fik en orientering om foreningens økonomi, som i det store og hele var i overensstemmelse med budgettet. Årets omsætning er dog begrænset i månederne oktober til marts, og et reelt og realistisk billede på, hvordan det samlede regnskabsår kommer til at gå, er det for tidligt at udtale sig om. Alle aktiviteter følges tæt med krav om særskilte budgetter, og bestyrelsen har fokus på, at alle komiteer og udvalg viser stor ansvarlighed i forhold til udgifterne.

Fra Icehorsefestival var der indkommet mange fine og flotte tilbagemeldinger på DI Talks. Under eventet havde de nordiske formænd holdt møde, og herunder var det blevet besluttet, at man i regi af NIHC (Nordic Icelandic Horse Cooperation) vil udarbejde og vedligeholde en stævnemanual for afholdelse af Nordisk Mesterskab, som i 2020 kommer til at foregå i Finland.

Bestyrelsen var rundt om alle øjeblikkelige aktiviteter og kommende planer i de enkelte komiteer og udvalg, og der arbejdes roligt fremad i alle udvalg med tingene, og det foregår med en positiv og motiverende energi. Åbning af Hedelands nye baner 2. påskedag, og kommende deltagelse i Naturmødet i Hirtshals den 23.-25. maj blev drøftet.

I forhold til ”projekt organisationsudvikling” vil bestyrelsen drøfte dette videre på næste fysiske møde, som foregår fredag den 10. maj på Scandic i Odense.

Mårslet, 8. maj 2019