Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Nyt fra juniorudvalget

 

Junior Cup 2013. Foto: KB

Junior Cup 2013. Foto: KB

Juniorudvalget har trukket sig

På grund af en dum misforståelse i forbindelse med opsætningen af juniudgaven af TÖLT, kom nedestående tekst desværre ikke med i bladet. Derfor bringes den her!

Sidste nyt fra Juniorudvalget…

Ordet ”sidste” skal denne gang læses med dobbelt betydning, idet det henviser til ”hvad der er sket siden sidst”, men også fordi det er sidste gang, at dette Juniorudvalg skriver. Efter nøje overvejelser har det samlede Juniorudvalg valgt at trække sig. Det sker bl.a. med baggrund i vores oplevelse af:

  •  En devaluering af udvalget og vores arbejde, da bestyrelsen vælger at sende formanden for Klubkomiteen til at repræsentere Juniorudvalget og juniorarbejdet i Danmark ved den årlige internationale FEIF konference 2014,til trods for at formanden for Juniorudvalget havde tilkendegivet, at hun ønskede at deltage.
  • At vi oplever en topstyring og kontrol, der for os ikke er foreneligt med vores ønske om frivilligt arbejde.
  • At der ikke er lydhørhed og opbakning til blot enkelte af de projekter, vi ønsker at gennemføre.

Det har ikke været nogen nem beslutning. Vi har et ønske om, at et samarbejde skal bygge på gensidig respekt og tillid, det vi må desværre erkende ikke er tilfældet med den siddende bestyrelse, og vi vælger derfor at overlade arbejdet i Juniorudvalget til andre.  Vi byder et nyt Juniorudvalg velkommen og hjælper selvfølgelig gerne i opstarten.

Youth Cup 2014 Om mindre end en måned til at otte forventningsfulde juniorer drager til Island for at repræsentere Danmark ved – så vidt jeg er orienteret – den hidtil største Youth Cup med ikke færre end 78 deltagere. Der har været en overvældende interesse for at deltage på Youth Cuppen i Island og samtlige lande har besat de pladser som de fik tildelt. Dette betyder desværre, at vi ikke har mulighed for at tilbyde de juniorer, som vi har stående på ventelisten, en plads. Pigernes oplevelser kan følges på facebook

I lære som vinder & i dialog med lokalklubberne Et arrangement med den internationale topcoach Rasmus Bagger med titlen “I lære som vinder” og et andet arrangement med klubberne “Dialog med lokalklubberne” måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldte.

Fra bestyrelsen vedrørende Juniorudvalget

Bestyrelsen tager Juniorudvalgets beslutning til efterretning med beklagelse. Vi mener bestemt, at vores foreningsarbejde sker med gensidig respekt for og i fuld tillid til hinanden. Vi mener dertil, at det er nødvendigt med åbenhed, og det mener vi ikke, at vi altid har mødt fra Juniorudvalgets formand i det omfang, som vi godt kunne have ønsket os. Det gælder f.eks. indsigt i de aftaler, som Juniorudvalget har indgået på vegne af DI samt en så simpel ting som en oversigt over udvalgets medlemmer, udover Susanne Dannaher selv. Alligevel er det bestyrelsens opfattelse, at samarbejdet med Juniorudvalget godt kunne have været fortsat, og vi glæder os f.eks. over det fine stykke arbejde, Juniorudvalget har gjort for at få en flok af vores unge ryttere af sted til FEIF’s Youth Cup på Island i år.  Formand Mie Trolle overtager ansvaret for juniorudvalget frem til generalforsamlingen.