Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

NYT fra SEGES om at undgå bøder, når du transporterer

Af: Presse

SEGES har fået afklaret et væsentligt spørgsmål for stævnedeltagere ved islandshestestævner hos Rigspolitiet

Ved et nyligt stævne i Odense var politiet til stede for at kontrollere, at deltagerne opfyldte betingelserne for at måtte transportere heste. Det er ikke enkelt at finde rundt i kravene, og derfor har Dansk Islandshesteforening spurgt chefen for SEGES, Jørgen Kold, hvad det er, vi skal leve op til.

Jørgen Kold forklarer:

– Der er væsentlig forskel på, hvad man skal leve op til, alt efter om man transporterer heste i økonomisk regi eller i privat regi, så dét er det første, man skal have afklaret. Årsagen er, at hvis man transporterer i økonomisk regi, så skal man leve op til EU-transportforordningen.

Hvem er omfattet af Transportforordningen?

– Det er oplagt, at hvis man har hestene i momsregistreret virksomhed, så transporterer man i økonomisk virksomhed. Men også andre omstændigheder kan gøre, at transporten kategoriseres som økonomisk virksomhed, og dermed er omfattet af reglerne i transportforordningen, forklarer Jørgen Kold.

Følgende opfattes som hovedregel som økonomisk virksomhed:

  • Moms- eller CVR registrering
  • Stutteri med mere end 3 følhopper
  • Hingste, der tilbydes offentligt til bedækning

 
– Som oplistet kan man altså godt være omfattet af transportforordningen uden at være moms- eller CVR registreret, hvis man falder i én af de øvrige kategorier. Hvis man f.eks. transporterer en hingst, der udbydes til bedækning, til deltagelse i et hingsteshow, så er man som hovedregel omfattet.

– Selve stævnets karaktér eller klasse betyder ikke noget for, hvorvidt transporten betragtes som økonomisk virksomhed. Dét har vi netop drøftet og fået afklaret med Rigspolitiet.

– Stævner med islandske heste bliver altså ikke sammenlignet med kategoriseringen vedrørende konkurrencer under det internationale rideforbund FEI, forklarer Jørgen Kold.

Væsentligt at huske, hvis man transporterer i økonomisk virksomhed

– Hvis man transporterer i økonomisk virksomhed, så skal kravene i EU transportforordningen opfyldes. Det betyder blandt andet at der er krav til:

  • Autorisation v. transport over 65 km. (ansøges hos Fødevarestyrelsen)
  • Kompetencebevis v. transport over 65 km. (kan erhverves hos AMU eller online (svensk) på f.eks. www.slu.se)
  • Transportdokument (afgangssted og -tid, bestemmelsessted, varighed, ejer og oprindelse (fremgår ofte af hestepasset))
  • Transportmiddel godkendt til dyretransport (synshallen)

 
– Derudover skal man huske at sørge for strøelse i transporten.

– For alle transporter er det væsentligt, at sikre at ingen løse genstande befinder sig i transportrummet hos heste – her skal alt være fastgjort, samt at hesten skal have plads til at kunne stå i sin naturlige stilling – dette er opfyldt, når hesten ikke er tvunget til at røre vægge og loft, når den står med hovedet løftet og lige frem. Husk at medbringe hestepasset eller kvittering for indsendelse til opdatering.

Jørgen Kold slutter af med at fortælle, at yderligere vejledning i kravene til transport af heste findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk eller hos SEGES på hestekontoret.dk eller i app’en HesteLex, der er en rådgivningsapp, udviklet af SEGES.