Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

NYT OM HESTEPAS

Ny EU-lovgivning om hestepas 1. januar 2016

hestepas

Landene i EU har besluttet en ny EU forordning gældende fra 1. januar 2016, som betyder ændringer i de hidtidige regler for udstedelse af hestepas. Ændringerne er dels en skærpelse af nogle af kravene til hestepassene, bl.a. på grund af kødskandalerne i Belgien og flere andre lande, dels en harmonisering af reglerne for hestepassene imellem landene.

Stambogskontoret har autorisationen fra Fødevarestyrelsen, og er ved at være klar med at udstede pas efter de nye regler. Som altid kan du maile til stambogskontor@islandshest.dk, hvis der er ting du er i tvivl om, eller ringe på 87 47 50 75, tast 1 i tidsrummet 9.00-13.00 (fredag til 12.00).

De væsentligste ændringer er:

Alle EU lande skal have en national hestedatabase. Alle heste i hele EU skal være registreret. Danmark er forud på det område, idet Fødevarestyrelsen har haft en central database i flere år, som styres af SEGES. Alle data der registreres på Stambogskontoret overføres dagligt fra WorldFengur til den centrale database hos SEGES.

Alle heste, der befinder sig i Danmark i mere end 90 dage, skal registreres i den centrale database. Alle ejere af importerede heste skal sørge for at få hesten registreret i Danmark senest 90 dage efter importen har fundet sted – det gælder også ikke-købte heste fx på træningsophold eller til bedækning. Eksporteres eller udstationeres en dansk-ejet hest i udlandet gælder den samme regel.

Tidsfristerne ændres for udstedelse af pas på heste. Alle heste skal nu have et pas senest 12 måneder gammel, eller når hesten forlader sit fødested uden sin mor. Hesteejere skal følanmelde senest, når føllet er 10 måneder gammel, dog opretholder Stambogskontoret sit krav om følanmeldelse inden for føllets første levemåned. Pas som udstedes senere end 12 måneder efter fødsel udstedes som duplikatpas, og hesten udtages fra konsum.

Heste fra 2008 og ældre skal udelukkes fra konsum, hvis de ikke har fået opdateret hestepasset med lovpligtige konsumsider

Udelukkelse fra konsum sker centralt. Hvor det tidligere har været muligt for hesteejeren selv at udelukke hesten fra konsum ved at skrive det ind i passet, er kravet nu, at passet skal sendes til Stambogskontoret for registrering i passet og samtidigt i den centrale database.

Mulighed for et midlertidigt dokument. Hesteejer kan i visse tilfælde få udstedt et midlertidigt dokument, som kan bruges i forbindelse med transport, hvis passet ligger til opdatering hos Stambogskontoret.

Døde heste skal som hidtil anmeldes døde ved indsendelse af hestepas og originalt ejercertifikat. Det nye er, at hestepasset kan annulleres og returneres til ejer. Kravet fra stambogskontoret til returnering af det annullerede pas er, at der vedlægges en adresseret svarkurvet med dækkende porto. Ejerskifter skal indberettes som hidtil, senest 30 dage efter handlen er afsluttet.

Kravene til hestepassenes udformning ændres med henblik på standardisering af pas i hele EU. Det betyder helt nye sider i passene og en ændret fordeling af de enkelte afsnit.

De præcise regler er beskrevet mere udførligt på Stambogskontorets hjemmeside: http://stambogskontor.islandshest.dk