Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Nyt om medlemskontingenter

medlemsforside

Generalforsamlingen vedtog en ny vedtægt, som medførte nogle nye kontingentsatser for det nye år.

Medlemskab af Dansk Islandshesteforening for 2016 koster:
Hovedmedlem over 18 år                                         kr. 550
Medlem 18+ år på samme adresse                         kr. 300
Medlem under 18 år på samme adresse                kr. 150

Hovedmedlem under 18 år på egen adresse         kr. 250

TÖLT
Bestyrelsen har som følge af den nye vedtægt bestemt, at der også sker nogle ændringer i forhold til TØLT:
Årsabonnement på TÖLT for DI-medlemmer     kr. 300
Årsabonnement på TÖLT for klub-medlemmer  kr. 425
Årsabonnement på TÖLT for andre                       kr. 600

TÖLT kan fra 1. januar opsiges med 3 måneders varsel. Opkrævningen i januar vil være inklusive et års abonnement – med mulighed for at få refunderet en del af abonnementprisen efterfølgende.

Det nuværende familie medlemskab er ophævet – dog er der indført en “familie-rabat”. Alle familie medlemskaber har fået en mail eller et brev fra Dansk Islandshesteforening hvori det er beskrevet, at “gratister” ophører, og alle familierne er blevet opfordret til at kontakte sekretariatet for at få opdateret deres familie medlemskab til den nye virkelighed pr. 1. januar. Vi har heldigvis hørt fra mange, og det er vi glade for.

Sekretariatet kan se, at langt hovedparten af vores hidtidige medlemmer under 18 år har været omfattet af et familie medlemskab, og af dem har vi været i kontakt med mange. Men desværre er vores medlemskartotek ikke fuldstændigt for så vidt angår fødselsdato. Det betyder, at alle hoved-medlemmer på egen adresse (altså som den eneste registrerede på adressen) vil blive opkrævet som om vedkommende er over 18 år. Det beklager vi, men vi har ikke ressourcerne til at kontakte alle for at få fødselsdato, men forventer at høre fra de forventelige få personer, så vi har placeret i forkert alderskategori. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du fra 1. januar vil stå som hovedmedlem på egen adresse og du er under 18 år.

De nye kontingentsatser kommer med kort varsel og systemet skal være klar til pbs-udsendelse den 17. december, så vi har behov for din hjælp til at få medlemskartoteket så rigtigt som muligt til den første kørsel. Alle medlemmer skal fremover være registreret på navn, adresse, fødselsdag og mail.

Er du selv i tvivl, eller tror du, at du kan hjælpe os med at få opdateret oplysningerne om dig, så kontakt os gerne:

Sekretariatet sekretær Helle Mogensen – 87475075, tast 2

Mail: sekretariat@islandshest.dk

Vi modtager helst en mail og gerne inden på torsdag den 10. december.

For øjeblikket er Sporti ved at blive opdateret med de nye medlemskontingenter. Det betyder, at det for øjeblikket ikke er muligt at indmelde sig i Dansk Islandshesteforening – men adgangen vil være åben igen i løbet af nogle få dage.