Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

På besøg i Island

Den danske stambogsfører Zanni Iben Biering er ultimo maj 2013 til møde i Island for at videreudvikle gode ideer og løsninger i WF. Der har tidligere været besøg i Danmark i 2012 og 2010, og disse målrettede dialoger er vældig udbytterige og kommer danske avlere og bruger af WF til gode.