Frilco Philippines Corporation

Pressemeddelelse: Dansk Islandshesteforening bakker op om regeringens tiltag

Regeringen anbefaler kraftigt, at indendørs idræt lukkes ned i to uger. Dansk Islandshesteforening bakker op om anbefalingen og opfordrer desuden til, at alle lokalklubber organiseret i Dansk Islandshesteforening også lukker ned for udendørsaktiviteter i samme periode.

 

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede onsdag d. 11.3. 2020 en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Blandt andet blev det anbefalet kraftigt fra regeringens side, at alle frivillige foreninger lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts indstiller indendørs aktiviteter i to uger.

Dansk Islandshesteforening opfordrer kraftigt alle lokalklubber til i det daglige klubliv og i forbindelse med alle arrangementer at tage regeringens forholdsregler til sig – de fremgår af coronasmitte.dk .De ændres hele tiden. Hold også øje med de links, der fremgår nederst på denne meddelelse.

Dansk Islandshesteforening opfordrer til, at al klubaktivitet (f.eks. elevskoleundervisning, privatundervisning, o.l.) begrænses mest muligt, og deltagerantallet ved disse aktiviteter bør ligeledes begrænses (f.eks. gennem færre tilskuere/pårørende). Klubben bør desuden opfordre alle medlemmer til at opholde sig mindst muligt i klubben. Det betyder, at der naturligvis skal sørges for pasning af hestene, men vi foreslår at udarbejde turnusordninger for fælles pasning, således at så få personer som muligt opholder sig i klubben samtidigt.


Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse
Det er stadig essentielt at bidrage til at forebygge fortsat smittespredning, og derfor opfordrer Dansk Islandshesteforening alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte

Dansk Islandshesteforening er bevidste om, at aflysninger af stævner kan medføre økonomiske tab for klubberne. Derfor opfordrer vi vores klubber til, såfremt det er muligt, og i god tid at gå i dialog med leverandører om evt. udskydelse af leverancer og/eller fakturering (gælder f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.)


Sådan holder I jer opdaterede på udviklingen:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Dansk Islandshesteforening anbefaler derfor, at man til enhver tid følger med på disse hjemmesider, så I får de helt aktuelle anvisninger.

 

Følgende officielle links kan benyttes:

Coronasmitte.dk (indeholder bl.a. udførlig Q&A)

– Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/

– Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

– Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

– Udenrigsministeriet: https://um.dk/(rejsevejledninger)

 

Stadig i tvivl?

Er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere situationen, kan I kontakte myndighedernes døgnåbne fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

 

Aflysninger i Dansk Islandshesteforening pr 12. 3. 2020

-Klubmødet d. 23. 3 i Dansk Islandshesteforening aflyses

-DI Talks, der er DIs foredragsrække under Icehorse Festival aflyses

-DIs deltagelse i event på Charlottenlund Travbane udskydes til 8.11.2020

-DI Uddannelsesdag med Claus Toftegaard d. 21.3 aflyses

/Mie Trolle, Formand i Dansk Islandshesteforening