Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Regler ved kværke-udbrud

Foto: Venligst lånt fra Hestegalleri.dk

Foto: Venligst lånt fra Hestegalleri.dk

Hvad gør man, hvis man skal til stævne, og kværken kommer tæt på?

Kværke, karantæne og Tro & Love erklæring

Sportskomiteen har på baggrund af det seneste kværke udbrud i Nordjylland, ikke langt fra Tvisturs påskestævne, indhentet veterinær ekspertbistand og information om forholdsregler i DRF.

På denne baggrund skal vi understrege at vor Tro & Love erklæring er fuldt ud tilstrækkelig med bestemmelsen om at:

Hesten ikke de sidste 3 uger (21 dage) fra d.d. har vist nogen tegn på smitsom sygdom

  • Hesten ikke de sidste 3 uger har været opstaldet, hvor der er smitsomme sygdomme.
  • Hesten ikke de sidste 3 uger har været i kontakt med heste, der er eller kan være lidende af en smitsom sygdom.

Dette skal respekteres af ryttere, såvel som stævnearrangører. Det er derfor ikke acceptabelt at udelukke ryttere, der opfylder Tro & Love erklæringens bestemmelser ved stævner afholdt under DI’s reglement og regler.

En hest har været i kontakt med smittede heste, hvis den har opholdt sig på en ejendom/matrikel, hvor der er konstateret smitte, har deltaget i et arrangement eller stævne, hvor der konstateres smittede heste, eller har gået på nabomark til smittede heste.

En besætning er sygdomsfri når sidste hest med sygdomstegn er erklæret rask af dyrlægen, og heste fra besætningen/matriklen kan deltage i stævne eller andre arrangementer 3 uger efter denne dato.

Vi skal understrege at  Tro & Love erklæringen er et juridisk dokument, og ryttere der forsætligt ignorerer bestemmelserne kan sagsøges af personer der måtte lide tab på grund af misligholdelse af ovenstående bestemmelser. Vi skal endvidere understrege, at det specielt i den nuværende situation, er vigtigt at stævnearrangører opbevarer Tro & Love erklæringer mindst 2 måned efter stævnet er afholdt.

Endelig vil vi takke klubben Tvistur og Rasmus Møller Jensen for deres håndtering og åbenhed omkring kværkeudbruddet i nærheden af stævnepladsen, hvor Tvisturs påskestævne blev afholdt.

Til orientering kan vi informere om at DI’s Tro & Love erklæring er strengere end de der anvendes i DRF, da DRF tillader stævnestart 10 dage efter raskmelding af sidste syge hest i stalden.

Endelig kan vi oplyse, at ovennævnte er gældende for alle stævner og andre arrangementer under DI, og bestemmelserne er således også gældende for DI’s kåringsarrangementer.

Med venlig  hilsen

DI’s Sportskomite

Link til DI’s Tro & Love erklæring